Dismantling the ‘Brussels EU’ – a precondition for global natural health freedom
May 5, 2011
Victory Over Cancer!
September 21, 2011

Sztafeta Życia – Europa dla ludzi, poprzez ludzi

Ocaleni z obozu koncentracyjnego Auschwitz przekazali w 2007 r. Fundacji Zdrowia dr Ratha „Pałeczkę Sztafety Życia” a tym samym odpowiedzialność za szerzenie tej wiedzy.