Medycyna Komórkowa jako podstawa nowej opieki zdrowotnej
May 5, 2015
Accuracy of articles on Wikipedia: Serious questions continue to be raised
May 7, 2015

Miażdżyca, borelioza, rak i inne choroby cywilizacyjne w świetle badań Medycyny Komórkowej

Wykład dr Niedzwiecki, Świdnica, 2015 r.