Bijwerkingen van COVID-19 vaccins – We zeiden het toch?

Vanaf het begin van de vaccinatiecampagnes is gewaarschuwd voor onbekende effecten van de anti-COVID vaccins. Ondanks veel twijfel en kritische geluiden van artsen en wetenschappers hebben regeringen wereldwijd ingezet op injecties met de inmiddels bekende op mRNA en DNA gebaseerde vaccins, en de beloften van de farmaceutische producenten blind geloofd. Regeringsleiders en ministers hebben het mantra voortdurend herhaald, dat vaccinatie beschermt tegen besmetting, ziekte en overlijden door het COVID-19 virus. Miljoenen Euro’s zijn uitgegeven aan de injecties zelf, maar ook aan de campagnes om burgers er van te overtuigen zich te laten injecteren. Als niet voor hunzelf, dan wel voor de mensen om hen heen. Begrippen als “vaccinatie uit naastenliefde” en “alleen samen krijgen we corona onder controle” hebben in Nederland er toe geleid dat veel mensen zich hebben laten overtuigen, er op vertrouwend dat hun overheid de wetenschappelijk juiste gegevens en adviezen ontvangt en daar beleid op maakt.

Inmiddels is duidelijk geworden dat die vaccins besmetting en ziekte door het COVID-19 virus niet kunnen verhinderen, en ook ernstig verloop van de ziekte en overlijden niet kunnen voorkomen.

Sinds de start van vaccinatiecampagnes hebben wetenschappers uit verschillende landen onderzoek verricht, hun bevindingen gepubliceerd, en hun twijfels geuit voor de onbekende langetermijneffecten van de anti-COVID vaccins.

In het Dr Rath Research Instituut heeft het team onder leiding van Dr Aleksandra Niedzwiecki vastgesteld dat een specifieke combinatie van vitale celstoffen in staat is besmetting, uitbreiding en ziekteontwikkeling door COVID-19 in de cellen van het menselijk lichaam drastisch te remmen.
Deze bevindingen vormen de basis van Dr Rath’s op 21 januari 2021 gestarte voorlichtingscampagne, waarbij hij de staatshoofden van diverse landen informeerde over de strategische rol van microvoedingsstoffen in de strijd tegen de coronavirus pandemie.
Minister-president Mark Rutte heeft in een open brief van Dr Rath (11 november 2021) kennis kunnen nemen van de uitdagingen en beperkingen van de vaccinatiestrategie en de mogelijkheden van wetenschappelijk onderbouwde, natuurlijke aanpak van de coronavirus-pandemie. Die open brief riep op tot het onmiddellijk stoppen met alle plannen voor verplichte vaccinatie met RNA/DNA anti-COVID-19 vaccins.

Met minachting voor alle wetenschappelijke feiten ontkende de Nederlandse regering echter, in een antwoordbrief van 2 december 2021, zowel de ernstige bijwerkingen van de op genen gebaseerde vaccins, als de beschikbaarheid van doeltreffende en veilige strategieën om de coronavirus-pandemie te helpen bestrijden. Dat maakte duidelijk dat de Nederlandse regering, inclusief de minister-president, de potentieel verstrekkende en langdurige bijwerkingen van op RNA/DNA gebaseerde anti-COVID-19 vaccins niet volledig hebben begrepen – of erger nog, door de vaccinfabrikanten op het verkeerde been zijn gezet.

Na de eerste covid-vaccinatiecampagne in Nederland werden in de tweede helft van 2021 hoge oversterftecijfers waargenomen. Hoewel een analyse in een vroeg stadium al wees op een mogelijk verband tussen vaccinatiegraad en verhoogde sterfte, en het Nederlandse parlement in december 2021 besliste om een grondigere analyse te laten uitvoeren, kon bij gebrek aan beschikbare medische gegevens, een dergelijke analyse niet worden uitgevoerd. Het in juni 2022 gepubliceerde rapport van het CBS, waarin geen verband werd gevonden tussen oversterfte en covid of vaccins, maar ook de oversterfte niet verklaard werd, stuitte op kritische reacties van wetenschappers en artsen.

In juli 2022 is een analyse gepubliceerd die gebruik maakt van de wekelijkse sterftecijfers (all-cause mortaliteit) voor elke Nederlandse gemeente zoals gerapporteerd door het CBS. De statistici analyseerden de relatie tussen covid-19 vaccinaties en all-cause-mortaliteit in 340 Nederlandse gemeenten (17.3 miljoen mensen, ongeveer 99% van de bevolking), gedurende de gehele pandemische periode, en normaliseerden de resultaten naar het pre-pandemische jaar 2019. In de conclusie vermelden de onderzoekers “We konden geen sterfte-verlagend effect van vaccinatie waarnemen in Nederlandse gemeenten na vaccinatie en boostercampagnes. In plaats daarvan was de correlatie tijdens Delta- en mildere Omicron-golven significant positief (4 sigma), hetgeen precies samenvalt met de twee perioden van overmatige sterfte in Nederland met pieken in november 2021 en maart/april 2022.”

Deze conclusie bevestigt de twijfels en kritische geluiden van wetenschappers en artsen wereldwijd, de waarschuwingen en oproepen die door Dr Rath zijn verwoord en verstuurd naar regeringsleiders en ministers, ook in Nederland, over het inzetten van middelen die door de fabrikanten met beperkte informatie over veiligheidsrisico’s gepromoot zijn.
Het statistisch onderzoek van juli 2022 doet vermoeden dat vaccinatie met de bekende anti-COVID vaccins minstens een rol gespeeld heeft in de verhoogde sterftecijfers in Nederland.
Ieder ander medicijn en/of medische behandeling zou op basis daarvan direct gestopt zijn.

De verantwoordelijkheid van de Nederlandse regering is gevraagd om zich te beraden over de resultaten van dit Nederlandse statistisch onderzoek, en geen volgende vaccinatieronde te promoten voordat er meer duidelijkheid is over de veiligheidsrisico’s van die vaccins.

Terry Buter

Terry Buter

Terry Buter

Latest posts by Terry Buter (see all)