Laten we het virus stoppen!
Laten we de hysterie beëindigen!

Aan de mensen en regeringen van de wereld
Een Open Brief van Dr Matthias Rath

Dr. Matthias Rath

Een pandemie bedreigt momenteel de gezondheid en het leven van mensen over de hele wereld en ruïneert complete nationale economieën. De schokgolf van deze pandemie wordt alleen maar overtroffen door de brutaliteit waarmee potentieel levensreddende informatie om de pandemie mogelijk onder controle te krijgen, systematisch wordt achtergehouden voor de mensen en voor vele politieke besluitvormers wereldwijd.                                                                                     

Het sociale leven wordt verstoord, fundamentele burgerrechten worden ontnomen en economische schade van ongekende omvang wordt geaccepteerd, dit alles in naam van het inperken van de pandemie. En toch geven noch de zogenaamde ‘deskundigen’, noch de politici die zij adviseren, de mensen de meest elementaire – en mogelijk levensreddende – gezondheidsadviezen: Een optimale inname van vitamines en andere essentiële micronutriënten is een belangrijke maatregel voor iedereen om zijn immuunsysteem te versterken. Dit wetenschappelijke feit – erkend door negen Nobelprijzen en gedocumenteerd in talloze handboeken over biologie en biochemie over de hele wereld – ontbreekt in wezen in elke aanbeveling op het gebied van de volksgezondheid.

Hoewel de zoektocht naar een effectief en veilig vaccin om de huidige pandemie onder controle te krijgen belangrijk blijft, is het opzettelijk stilzwijgen over natuurlijke manieren om het immuunsysteem te versterken, die nu gemakkelijk verkrijgbaar zijn, ronduit onverantwoordelijk. Dit stilzwijgen is geen toeval. Het gebeurt in het belang van die bedrijfsbelangen die proberen massaal economisch voordeel te halen uit de huidige crisis, namelijk de farmaceutische investeringsbranche.

De publicatie van deze Open Brief zal deze plannen echter doen ontsporen en de ondergang van deze bedrijfsbelangen verder versnellen.

Als de wetenschapper die – samen met tweevoudig Nobelprijswinnaar Linus Pauling – heeft bijgedragen aan een tot nu toe ongekende vooruitgang op het gebied van de natuurlijke gezondheid van de mens, voel ik mij verplicht om op dit kritieke moment in de geschiedenis mijn stem te verheffen.

Dr. Rath moest in het verleden zijn stem ook verheffen:

2006 – Dr. Rath’s Informatie over de volksgezondheid
In de New York Times, 23 Maart, 2006


2005  – Dr. Rath’s Informatie over de volksgezondheid
In de New York Times, 6 Mei, 2005


2003 – Dr. Rath’s Informatie over de volksgezondheid
In de South China Morning Post, 11 April , 2003


De doelstellingen van deze Open Brief

 

 • De mensen en de regeringen van de wereld voorlichten over wetenschappelijk onderbouwde, effectieve en veilige maatregelen om de huidige pandemie in te dammen.
 • Het beschikbaar stellen van een educatieve cursus over de gezondheidsvoordelen van vitamines tegen virusinfecties.
 • De gezondheid van miljoenen mensen beschermen en verbeteren met gebruik van deze kennis.
 • De economische schade van de pandemie voor zowel kleine en grote bedrijven, als ook nationale economieën beperken.
 • Het leven op onze planeet zo snel mogelijk weer helpen normaal te maken.

Met het oog op deze doelstellingen heeft deze Open Brief drie hoofdonderdelen:

I     Wetenschappelijk onderbouwde natuurlijke gezondheidsmaatregelen die mensen overal in de huidige epidemie kunnen helpen.

II    Waarom heeft u misschien nog niet eerder gehoord over deze natuurlijke gezondheidsbenaderingen?

III   Wat u nu kunt doen en hoe u kunt helpen om preventieve gezondheid in uw gemeenschap te introduceren.

 

I. Wetenschappelijk onderbouwde natuurlijke gezondheids-maatregelen die mensen overal in de huidige epidemie kunnen helpen

Het is een onredelijke daad dat noch de nationale noch de internationale gezondheidsautoriteiten de mensen elementaire wetenschappelijke feiten en antwoorden geven op vragen die mogelijk levensreddend zijn.

1. Waarom brengt het virus dat de huidige pandemie veroorzaakt alleen maar ziekte en dood bij de mens?

De meeste dieren produceren vitamine C in hoge hoeveelheden tot 20.000 milligram per dag in vergelijking met het menselijk lichaamsgewicht.

Terwijl de huidige pandemie ziekte en dood veroorzaakt bij mensen over de hele wereld, worden dieren zelden getroffen. Ze kunnen het virus bij zich dragen, maar ze ontwikkelen geen dodelijke ziekte. In feite, in een poging om potentiële therapieën te testen, worstelen onderzoekers wereldwijd om een geschikt diermodel te vinden waarin het virus ziekte veroorzaakt. Daarom moet er met de nodige voorzichtigheid worden geluisterd naar alle wetenschappelijke deskundigen die geen rekening houden met dit opvallende feit bij het adviseren van regeringen of het aanspreken van het publiek over mogelijke oplossingen voor de pandemie. Evenzo is elke wetenschappelijke inspanning om een therapeutische oplossing voor de pandemie te vinden, gedoemd te mislukken zonder dat dit kritische aspect aan de orde komt.

Het menselijk metabolisme onderscheidt zich van dat van in wezen alle andere dieren door zijn onvermogen om vitamine C uit glucose te synthetiseren. De meeste dieren produceren vitamine C in hoge hoeveelheden tot 20.000 milligram per dag in vergelijking met het menselijk lichaamsgewicht. Mensen en sub-menselijke primaten missen dit vermogen als gevolg van een genetische mutatie die plaatsvond tijdens hun evolutie. Alle mensen zijn tegenwoordig dus afhankelijk van een optimale inname van vitamine C, hetzij uit de voeding, hetzij uit supplementen. Vitamine C-tekort, en de meeste mensen in de wereld hebben er last van, veroorzaakt een verzwakking van het bindweefsel, brengt natuurlijke barrières zoals de huid en de binnenste celwanden van de longen (epitheelcellen van de longen) in gevaar, en verzwakt ons immuunsysteem. Zo kunnen virussen en vele andere ziektekiemen gemakkelijk het lichaam binnendringen en te weinig immuunweerstand vinden om ze te bestrijden.

2. Vitamine C in de strijd tegen de pandemie

Vitamine C kan op vele manieren helpen om virale infecties te bestrijden:

 • Vertragen of blokkeren van het binnendringen en verspreiden van virussen in het lichaam
 • Verbeteren van de immuunfunctie en de weerstand tegen virusinfecties
 • Remmen van virale vermenigvuldiging in geïnfecteerde cellen
 • Op gang brengen van zelfmoord (apoptose) in virus-geïnfecteerde cellen

Deze anti-virale mechanismen van vitamine C zijn wetenschappelijk aangetoond in een veelheid van virussen waarvoor mensen vatbaar zijn, waaronder:

Bij gebruik tegen het human deficiency virus (HIV), een van de meest recente epidemieën die de mensheid achtervolgt, is in onderzoek aangetoond dat vitamine C de vermenigvuldiging van dit virus met meer dan 99 procent remt. Het is dan ook geen verrassing dat hoge doses vitamine C effectief zijn in het blokkeren van in wezen alle tot nu toe bestudeerde menselijke virussen, waaronder ook influenza (griep).

Ook is aangetoond dat vitamine C effectief is tegen het virus dat de huidige wereldwijde pandemie veroorzaakt. In februari van dit jaar kwamen de eerste klinische rapporten beschikbaar van Chinese ziekenhuizen waar patiënten die ernstig waren geïnfecteerd met het huidige virus bijna volledig herstelden na behandeling met een hoge dosis vitamine C.

Tegelijkertijd vervoerde de Chinese regering enorme hoeveelheden vitamine C naar de getroffen regio’s om de verspreiding van de epidemie onder de bevolking tegen te gaan. Dit feit zou de massale afname van nieuwe infecties begin maart van dit jaar kunnen verklaren.

3. De rol van het natuurlijke aminozuur lysine in de bestrijding van de pandemie

Virussen dringen de cellen van ons lichaam binnen, bijvoorbeeld de binnenbekleding (epitheliale cellen) van de long. Om zich te verspreiden, herprogrammeren ze de genetische informatie van de cellen om de biologische hulpmiddelen te produceren die het virus nodig heeft om zich te vermenigvuldigen in het menselijk weefsel en uiteindelijk een manifeste infectie te worden.

Als onderdeel van dit proces activeren virale geïnfecteerde cellen enzymen (katalysatoren) die in staat zijn om door het omringende bindweefsel (bijv. collageen) te snijden, zoals biologische scharen. In wezen activeren alle virussen dergelijke enzymen als voorwaarde voor de verspreiding en ontwikkeling tot een ziekte.

Het natuurlijke aminozuur lysine is in staat om deze enzymen te blokkeren en zo de verspreiding van het virus in het lichaam te remmen.

4. Bepalende ontdekkingen gepubliceerd in samenwerking met Nobelprijswinnaar Linus Pauling

Dr. Matthias Rath (rechts) met tweevoudig Nobelprijs winnaar Linus Pauling (links).

In 1992 publiceerde ik samen met Nobelprijswinnaar Linus Pauling een wetenschappelijk artikel waarin ik het belang benadrukte van het combineren van vitamine C met lysine om het remmen van ziekteprocessen te maximaliseren, met name met betrekking tot virusziekten en kanker. Kortom, kankercellen en virale geïnfecteerde cellen gebruiken beide hetzelfde mechanisme van enzym-activatie en weefselvernietiging. Dit baanbrekende artikel eindigt met de volgende uitspraak:

“We voorspellen dat het gebruik van lysine en lysine-analogen, vooral in combinatie met ascorbaat [vitamine C], zal leiden tot een doorbraak in de beheersing van vele vormen van kanker en infectieziekten.”

De combinatie van vitamine C en lysine levert een bijzonder voordeel omdat deze micronutriënten zich richten op verschillende mechanismen van ziekte. Terwijl lysine helpt bij het blokkeren van ziektegerelateerde degradatie van het bindweefsel, stimuleert vitamine C de nieuwe aanmaak van dit ‘stabiliteitsweefsel’.

Het feit dat beide micronutriënten niet in het menselijk lichaam kunnen worden aangemaakt, benadrukt de noodzaak om ze in optimale hoeveelheden aan te vullen – met name tijdens ziekte.

Een specifiek hoogtepunt van deze baanbrekende publicatie was de aanbeveling om deze twee natuurlijke micronutriënten te combineren met synthetische derivaten (afgeleiden) van het aminozuur lysine. Deze lysine-analogen, bijvoorbeeld tranexaminezuur, zijn vele malen effectiever dan lysine in het blokkeren van overmatige weefselafbraak. Ze staan vermeld in de publicatie en kunnen nu worden getest als potentiële therapeutische middelen in de strijd tegen de huidige pandemie.

De werkzaamheid van lysine bij het blokkeren van virale infecties werd later getest in een studie met een bijzonder kwaadaardig HTLV-1-virus dat leukemie bij de mens veroorzaakt. Bij deze door dat virus veroorzaakte menselijke ziekte – waarvoor geen genezing bestaat – bleek suppletie van lysine de verspreiding van het virus te blokkeren. Belangrijker is dat lysine er ook voor kon zorgen dat de virusbesmette cellen ‘biologische zelfmoord’ (apoptose) pleegden. De controle van dit virus werd dus niet mogelijk gemaakt door middel van een farmaceutisch middel, maar door middel van een micronutriënt dat werd geïdentificeerd door de onderliggende cellulaire ziektemechanismen te begrijpen.

5. Micronutriëntensynergie: Wetenschappelijke bijdragen van het Dr Rath Research Institute

Dr. Aleksandra Niedzwiecki

In 1999 werd in Californië het Dr Rath Research Institute opgericht, met Dr. Aleksandra Niedzwiecki (PhD) als directeur. In de loop der jaren heeft ons onderzoeksteam het testen van specifieke micronutriënten bij verschillende gezondheids-aandoeningen, waaronder virusziekten, uitgebreid. Naast vitamine C en lysine werd bewezen dat verschillende andere natuurlijke   verbindingen in synergie werken om virale                         Dr Aleksandra Niedzwiecki  ontwikkeling en verspreiding tegen te gaan. Deze stoffen zijn onder andere groene thee-extracten, proline, N-acetyl cysteïne, selenium en bepaalde andere micronutriënten.

De combinatie van deze micronutriënten is met succes getest op verschillende virussen. De resultaten van die onderzoeken zijn toegankelijk via de website van ons onderzoeksinstituut: www.drrathresearch.org

Voor zover ik weet bestaat er geen enkel farmaceutisch middel met een vergelijkbare werkzaamheid, veiligheid en betaalbaarheid als die wetenschappelijk geteste micronutriënten-synergie.

Hoe u direct kunt profiteren van deze kennis

In de voorgaande paragrafen is benadrukt dat de natuurlijke gezondheidsbenadering van virusziekten geen kwestie is van horen zeggen, maar van wetenschappelijk bewijs. U kunt op twee manieren gebruik maken van deze gezondheidskennis: in de vorm van vitaminerijke voeding, of door het gebruik van voedingssupplementen.

 1. Gezonde voeding
  1. Vitamine C is met name aanwezig in citrusvruchten, bessen, appels en vele soorten groenten. Een voedingspatroon rijk aan dergelijke groenten en fruit is de eerste stap in het optimaliseren van ons immuunsysteem.
  2. Lysine is met name aanwezig in vlees, vis, tofu, melk, kaas en erwten.
  3. Groene thee-extracten kunnen optimaal worden geconsumeerd door het drinken van grote hoeveelheden (bij voorkeur biologische) groene thee.
  4. Nuttige mineralen en spoorelementen zijn te vinden in noten, peulvruchten, granen, vis, kaas en tofu.
 2. Supplementen
  1. In de strijd tegen virussen zouden vitamine C en lysine – als enkelvoudige aanpak – in hogere hoeveelheden moeten worden geconsumeerd, meestal in orde van grootte van enkele grammen, om effectief te zijn.
  2. Deze twee stoffen zouden bij voorkeur moeten worden gecombineerd met groene thee-extract, proline, N-acetylcysteïne, selenium en bepaalde spoorelementen om te profiteren van het synergie-effect dat ze opleveren.

Deze aanbevelingen zijn zinvol voor mensen om hun immuunsysteem te versterken en om virale infecties te helpen voorkomen.

Als een persoon al geïnfecteerd is, zou vitamine C en (indien beschikbaar) lysine moeten worden toegediend in de vorm van een intraveneus preparaat om een maximale werkzaamheid te bereiken.

De werkzaamheid van hoge doses intraveneuze vitamine C bij de behandeling van patiënten die getroffen zijn door de huidige epidemie is met succes aangetoond in een kliniek in Wuhan, China. Patiënten die deze behandeling kregen, herstelden van hun infectie en konden vervolgens uit de kliniek worden ontslagen.

Wat zijn de antwoorden van de farmaceutische geneeskunde op de huidige crisis?

In tegenstelling tot een effectieve en veilige natuurlijke aanpak zijn de instrumenten van de farmaceutische industrie in de strijd tegen virusziekten vrij beperkt.

Bij gebrek aan een specifiek vaccin promoten farmaceutische bedrijven zogenaamde ‘antivirale’ middelen. De naam ‘antiviraal’ is al misleidend, omdat het impliceert dat deze middelen specifiek virussen aantasten. Feit is echter dat deze middelen zowel de vermenigvuldiging van het virus als de groei van onze lichaamscellen beïnvloeden.

Zo vervangt het antivirale middel dat nu breed besproken wordt in de strijd tegen de huidige pandemie bepaalde bouwstenen in het DNA van zowel virussen als lichaamscellen. De bijwerkingen van dergelijke middelen zijn voorspelbaar: ze beschadigen vooral de organen met sneldelend weefsel. Zo wordt het beenmerg – de productieplaats van de belangrijkste afweercellen (leukocyten) – het eerst beschadigd. Door verminderde vorming van witte bloedcellen is het effect van deze medicijnen in het beste geval van korte duur en in de meeste gevallen ronduit verwoestend.

Een andere medicijn, dat momenteel wordt gepropageerd als een vermeende hoop tegen de huidige pandemie, werd oorspronkelijk ontwikkeld om artritis te bestrijden. Maar niemand vertelt dat het medicijn in verband is gebracht met honderden doden. Een massale promotie van dergelijke medicijnen in de huidige pandemie kan waarschijnlijk meer patiënten doden door de bijwerkingen ervan dan dat ze zouden sterven aan de virale infectie.

Ongeacht de twijfelachtige doeltreffendheid en de ernstige bijwerkingen worden de fabrikanten van deze gepatenteerde synthetische middelen door de internationale financiële wereld al beschouwd als de meest lucratieve investeringsbedrijven van onze tijd!

 

II. Waarom heeft u niet gehoord over deze belangrijke gezondheidsinformatie?

Om te begrijpen waarom deze levensreddende informatie strategisch voor u wordt achtergehouden, moeten we enkele kritische aspecten van de farmaceutische business aan de orde stellen.

Hoe het bedrijfsmodel van de farmaceutische industrie werkt

In veel delen van de wereld wordt het gezondheidszorgsysteem beheerd door de overheid.

In Europese, Noord-Amerikaanse en andere landen wordt de gezondheidszorg grotendeels gedomineerd door de invloed van grote particuliere belangen, namelijk de farmaceutische investeringsindustrie. Om de verbazingwekkende stilte over natuurlijke gezondheidsoplossingen te begrijpen, moeten we het bedrijfsmodel van deze industrie onder de loep nemen.

De wetten van de farmaceutische industrie

 • De farmaceutische industrie is niet in de eerste plaats een gezondheidsindustrie, maar een investeringsbedrijf, dat uiteindelijk alleen verantwoording moet afleggen aan de aandeelhouders.
 • De marktplaatsen voor deze miljarden-dollar investeringsindustrie zijn bestaande ziekten. De bedrijfsstrategie bestaat erin deze ‘ziektemarkten’ wereldwijd uit te breiden.
 • De koopwaar waarop deze industrie drijft zijn gepatenteerde synthetische middelen, waarbij exorbitante octrooitarieven het ‘rendement op de investering’ bepalen.
 • Het verhinderen en uitroeien van ziekten dreigt de ‘ziektemarkt’ van deze industrie te vernietigen en zal op de lange termijn leiden tot de ineenstorting ervan.
 • Om hun toekomst veilig te stellen, stellen de lobbyisten van de farmaceutische industrie zich teweer tegen effectieve natuurlijke, niet-octrooieerbare gezondheidsbenaderingen, en met name tegen zeer effectieve vitaminetherapieën.
 • Het achterhouden van natuurlijke gezondheidsinformatie tijdens de huidige pandemie houdt zich strikt aan deze wetten.

Een mantel van bedrog, omkoping en onverzadigbare hebzucht.

Op basis van bovenstaande analyse heb ik in 1997 in een openbare presentatie in Chemnitz, Duitsland, het farmaceutische ‘zaken doen met ziekte’ beschreven als het grootste obstakel voor de menselijke gezondheid. Met deze analyse was ik niet lang alleen. In de daaropvolgende jaren is deze analyse mainstream geworden, waarbij zelfs deskundigen die voorheen invloedrijke posities in de medische wereld bekleedden, deze analyse publiekelijk hebben gedeeld.

 1. Op basis van bovenstaande analyse over het bedrijfsmodel van de farmaceutische industrie is het duidelijk dat een dergelijke industrie alleen kan overleven en groeien als haar ware aard wordt verborgen voor de ogen van het grote publiek; als er een bedrieglijk beeld wordt gecreëerd dat haar afbeeldt als de ‘ultieme autoriteit’ en als essentiële leverancier van gezondheid; kortom, als ze aan de wereld wordt gepresenteerd als een hedendaagse ‘Moeder Theresa’ – het tegenovergestelde van haar ware aard.
 2. In de politiek, de media en de geneeskunde worden de exorbitante winsten van dit ‘zaken doen met ziekte’ gebruikt om een leger van lobbyisten te financieren. De politici onder invloed van deze beleggingsindustrie en haar zogenoemde deskundigen stellen op nationaal en internationaal niveau protectionistische wetten op om een wereldwijd monopolie op gezondheidsproducten en gezondheidsvoorlichting voor de farmaceutische industrie veilig te stellen. In Europa zijn restrictieve wetten zoals de ‘Food Supplements Directive’ en de ‘Regulation on Nutrition and Health Claims’ bewust ontworpen om de farmaceutische industrie te beschermen. Ondanks het feit dat er in Europa meer dan 44,000 natuurlijke gezondheidsclaims gezondheidsclaims ter goedkeuring zijn voorgelegd, zijn er minder dan 300 goedgekeurd. En dit ondanks het feit dat er nu meer dan een eeuw wetenschappelijk onderzoek naar vitamines en andere micronutriënten bestaat.
 3. De afgelopen decennia zijn veel toonaangevende internationale media onder invloed van de geneesmiddelenindustrie gekomen. Dit geldt ook voor de online media. Zo is bijvoorbeeld multimiljonair investeerder in de farmaceutische industrie George Soros een ‘weldoener’ geweest voor de Wikimedia Foundation, de organisatie achter Wikipedia. Om de banden met superrijke weldoeners met connecties met de farmaceutische investeringsbusiness te verbergen, paradeert Wikipedia zelf als een democratisch informatieplatform waar zogenaamd iedereen een bijdrage kan leveren.
 4. Wikipedia valt wetenschappers en gezondheidsverdedigers aan die de ware aard van de farmaceutische investeringsindustrie durven bloot te leggen. In deze context moedig ik u aan om de Wikipedia-website te bezoeken en het artikel over mij te lezen, en het vervolgens te vergelijken met de waarheid.

Een geschiedenis met misdaden tegen de mensheid

Managers van IG-Farben worden in Neurenberg veroordeeld voor misdaden tegen de mensheid.

In de loop van haar 150-jarige geschiedenis waren farmaceutische multinationals betrokken bij misdaden tegen de mensheid.  Zo werden de Duitse afdelingen van de chemische/farmaceutische industrie de economische motor van twee wereldoorlogen.

De verslagen van het Neurenbergse Tribunaal voor Oorlogsmisdaden (zaak VI) documenteren dat Bayer, BASF en andere bedrijven (‘het IG Farben-kartel’) de belangrijkste bedrijfssponsors werden achter de opkomst en macht van de nazi’s.

In dit tribunaal werden verschillende directeuren van Bayer, BASF en andere Duitse chemische/farmaceutische bedrijven veroordeeld voor misdaden tegen de mensheid, waaronder het misbruiken van onschuldige gevangenen van het concentratiekamp Auschwitz door het testen van experimentele gepatenteerde medicijnen op hen.

Telford Taylor, de Amerikaanse hoofdaanklager in het Tribunaal van Neurenberg tegen deze bedrijven, verklaarde het volgende over de samenwerking tussen deze chemische/farmaceutische bedrijven en het Derde Rijk:

“Hun doel was om de Duitse natie te veranderen in een militaire machine en het te bouwen tot een motor van vernietiging die zo angstaanjagend formidabel is dat Duitsland, door brute bedreigingen en indien nodig, door oorlog, haar wil en haar heerschappij kan opleggen aan Europa, en, later, aan andere natie buiten de zeeën.”

In de loop der jaren was een van de weinige grote internationale kranten die bereid was mijn waarschuwingen – in de vorm van Open Letters – over het gevaar van de farmaceutische industrie te publiceren, de ‘New York Times‘. Deze internationaal erkende krant, gepubliceerd in New York, in de zetel van de Verenigde Naties, moet worden geprezen voor het feit dat ze deze ‘muur van stilte’ heeft laten doorbreken.

Natuurlijke gezondheid wordt ons niet vrijwillig gegeven

Als de wetenschapper die baanbrekende nieuwe ontdekkingen op het gebied van natuurlijke gezondheid publiceerde, die – vanuit wetenschappelijk oogpunt – een bedreiging vormen voor het hele bedrijfsmodel van de geneesmiddeleninvesteringsindustrie, werd ik de ‘historische getuige’ voor  bevrijding van de menselijke gezondheid.

Mijn publicaties samen met Linus Pauling, zoals hieronder samengevat, presenteerden fundamenteel nieuwe wetenschappelijke concepten die beschrijven hoe natuurlijke moleculen een beslissende rol spelen in de strijd tegen de meest voorkomende ziekten van onze tijd, namelijk hart- en vaatziekten, kanker en virusziekten.

Hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten, hartinfarcten en beroertes zijn in wezen het gevolg van een langdurig tekort aan vitamines, met name vitamine C. Dit tekort leidt tot verzwakking van de bloedvatwanden, vergelijkbaar met wat er gebeurt bij de zogenoemde zeemansziekte scheurbuik. Mijn boek (“Waarom dieren geen hartinfarct krijgen… maar mensen wel”) dat deze ontdekkingen samenvat, is de afgelopen tien jaar vertaald in 14 talen en heeft de perceptie van dit immense gezondheidsprobleem wereldwijd veranderd. Vandaag de dag is het sterftecijfer door hartinfarct aanzienlijk gedaald, in sommige landen met meer dan 50 procent.

Laten we even stilstaan bij wat dat betekent: Farmaceutische medicijnen die de symptomen van hart- en vaatziekten verminderen vormen de grootste groep medicijnen voor de farmaceutische industrie. Een vermindering van hart- en vaatziekten met meer dan 50 procent vertaalt zich ruwweg in een verlies van meer dan 50 procent van deze middelen voor de investeringsbusiness met ziekte – en dat jaar na jaar.

Infectieziektes

Een van de grootste pandemieën, voorafgaand aan de huidige, was de HIV/AIDS-crisis. In 2002 werd ik samen met ons onderzoeksteam door de Zuid-Afrikaanse Raad voor Medisch Onderzoek uitgenodigd om ons aan te sluiten bij de inspanningen van de Zuid-Afrikaanse regering om deze epidemie in hun land onder controle te krijgen, door de kennis van het vitamineonderzoek toe te passen op virusziekten. De strijd om een natuurlijke gezondheid als globaal antwoord op HIV/AIDS te vestigen is gedocumenteerd in ons boek END AIDS!

Een decennium later, in november 2013, publiceerde het Journal of the American Medical Association (JAMA) de resultaten van een 2 jaar durend onderzoek naar HIV-geïnfecteerde mensen die dagelijks supplementen met micronutriënten kregen. De studie concludeerde:

“Dit bewijs ondersteunt het gebruik van specifieke micronutriënten als een effectieve interventie bij HIV-geïnfecteerde volwassenen in een vroeg stadium van de HIV-ziekte, waardoor het risico op ziekteprogressie aanzienlijk wordt verminderd”.

Kanker

Zoals hierboven beschreven presenteerden we ook een geheel nieuw begrip voor het beheersen van de verspreiding van kanker, namelijk door gebruik te maken van natuurlijke verbindingen zoals lysine en vitamine C. Het uitgebreide onderzoek naar deze nieuwe manier van het beheersen van de kankerepidemie werd samengevat door Dr Niedzwiecki en mijzelf in ons boek “De overwinning op kanker” uit 2012.

In 2020, 28 jaar na de eerste publicatie van deze baanbrekende ontdekking, adviseerde het bulletin van het Amerikaanse National Cancer Institute (NCI), een van de grootste kankeronderzoeksinstituten ter wereld, dat artsen hoge doses vitamine C moesten gebruiken om kanker onder controle te krijgen. Het artikel sluit af:

“. . . gezien de huidige hoge financiële kosten van nieuwe kankergeneesmiddelen lijkt het rationeel om de effectiviteit van de huidige therapieën te verbeteren door het bestuderen van hun klinische interacties met vitamine C. Naar onze mening zou de implementatie van dit behandelingsparadigma veel kankerpatiënten voordeel kunnen opleveren”.

Januari 2020 – Armageddon voor de Pharmaceutical Investment Business

Laten we eens nadenken over wat deze aanbeveling in het bulletin van het grootste kankeronderzoeksinstituut ter wereld betekent. Na een eeuw lang te hebben gepleit voor toxische chemotherapie voor miljoenen kankerpatiënten in de wereld als een vermeend geneesmiddel voor deze ziekte, na met dit bedrog miljarden dollars van patiënten en de volksgezondheid te hebben afgeperst – het is nu duidelijk dat een eenvoudige vitamine superieur is aan al deze dure en giftige medicijnen.

Met de huidige jaarlijkse verkoop van geoctrooieerde farmaceutische anti-kankermiddelen, die 100 miljard dollar overschrijdt, dreigde deze lucratieve markt plotseling te worden vernietigd door effectieve, betaalbare vitaminetherapieën. Het is gemakkelijk te begrijpen dat januari 2020 ‘Armageddon’ betekende voor de farmaceutische investeringsbusiness.

Om dit beslissende moment in de geschiedenis nog verder uit te leggen: Kanker is meer dan een eeuw lang door de farmaceutische investeringsbusiness bevestigd als een bijna zeker doodsvonnis. Deze constante doodsbedreiging werd strategisch gebruikt om miljoenen mensen de farmaceutische investeringsactiviteiten te doen accepteren als de enige leveranciers van ‘moderne geneeskunde’. Met de erkenning van vitamine C als oplossing voor de kankerepidemie werd het bedrieglijke masker van het hele bedrijfsmodel van de farmaceutische industrie weggenomen en de gewetenloze hebzucht zichtbaar.

In januari 2020 beseften de miljardair-investeerders van de farmaceutische industrie – en tienduizenden van haar belanghebbenden over de hele wereld uit de politiek, de media en de geneeskunde – dat als deze informatie zich wereldwijd zou verspreiden, ze zouden worden ontmaskerd als medeplichtigen aan het brengen van ellende in genocidale proporties.  Farmaceutische bedrijven en lobbyisten zouden voor het gerecht worden gebracht in de rechtbanken van de wereld door miljoenen mensen, gemeenschappen en nationale gezondheidsdiensten voor de ongekende gezondheids- en economische schade die zij in de loop van decennia hebben aangericht.

Tegen deze achtergrond komen de recente dramatische toespraken en de recente maatregelen van bepaalde politici in het kader van de staat van beleg in een nieuw daglicht te staan. In de regel: hoe harder ze schreeuwden, hoe draconischer de maatregelen die ze oplegden – hoe groter hun angst om ter verantwoording te worden geroepen in de komende juridische ‘opruiming’ door de gezamenlijke wereldbevolking.

De politieke vertegenwoordigers van de belangrijkste exportlanden van farmaceutische middelen waren, niet verrassend, de belangrijkste vertegenwoordigers van deze politieke stemmen. Hun retoriek was werkelijk verbazingwekkend: Emmanuel Macron die het Franse volk vertelt dat ze in oorlogstijd leven, of Angela Merkel die het Duitse volk vertelt over een crisis die niet meer is gezien “sinds de Tweede Wereldoorlog” zijn slechts twee voorbeelden.

Georganiseerde onderdrukking van de gezondheidsvoordelen van vitamines is een misdaad tegen de mensheid.

Het opzettelijk negeren en weglaten van wetenschappelijk gedocumenteerde gezondheidsvoordelen van vitamines door politici in de huidige crisis, is een misdrijf. Deze natuurlijke gezondheidsopties zijn gemakkelijk beschikbaar voor miljoenen mensen – en ze zijn potentieel levensreddend voor hen. Geen enkele politicus zal nog wegkomen met het argument “ik wist het niet”.

Ik moedig u aan om uw lokale, regionale en nationale politici te confronteren met de feiten van deze brief en hen te vragen om in het openbaar stelling te nemen.

Als we kijken naar de huidige crisis, moeten we ons afvragen:

 • Had deze gezondheidscrisis vermeden kunnen worden als de mensen in de wereld veel beter inzicht hadden gehad in de rol van vitamines en andere microvoedingsstoffen bij het versterken van het immuunsysteem van miljoenen mensen in welk land dan ook?
 • Zou de verspreiding van deze informatie in de afgelopen decennia in het kader van het volksgezondheidsbeleid – en met name onder kinderen en senioren – hebben bijgedragen aan het indammen of zelfs voorkomen van de huidige pandemie en nog vele andere?

Bij het beantwoorden van deze vragen moeten mensen wereldwijd eens nader kijken naar de rol van de Duitse regering en haar tien jaar durende inspanningen om natuurlijke therapieën – waaronder vitaminen – op wereldwijde schaal te verbieden met slechts één doel voor ogen, namelijk de bescherming van de exportactiviteiten van de Duitse farmaceutische bedrijven, die jarenlang de grootste exporteur van farmaceutische producten ter wereld waren.

Onder auspiciën van de regering van Duitsland werd een internationale inspanning gelanceerd om alle preventieve en therapeutische gezondheidsverklaringen over vitamines en andere natuurlijke, niet-octrooieerbare stoffen wereldwijd te verbieden. In de afgelopen kwart eeuw heeft de Duitse regering via de zogenaamde ‘Codex Alimentarius Commissie‘ internationale organisaties als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) gebruikt om deze regelrechte on-ethische belangen op te leggen aan meer dan 200 landen in de wereld.

Als gevolg van deze gewetenloze wereldwijde strategie werd onderzoek van en onderwijs over de gezondheidsvoordelen van vitamines en andere natuurlijke therapieën systematisch in diskrediet gebracht, ondergefinancierd en vaak ronduit verboden in de meeste landen van de wereld.

Met de overtuigend bevestigde gezondheidsvoordelen van vitamines bij het versterken van het immuunsysteem en het bestrijden van virale infecties, zijn de gevolgen van de systematische onderdrukking van deze kennis voor mensen in de hele wereld duidelijk: De huidige pandemie had grotendeels vermeden kunnen worden, als deze kennis deel had uitgemaakt van het volksgezondheidsbeleid over de hele wereld.

Het is ook duidelijk dat economische tekorten in bepaalde landen, met mensen die minder toegang hebben tot vers fruit en groenten of voedingssupplementen, de vatbaarheid van miljoenen mensen die in dergelijke landen of regio’s wonen, enorm zouden verhogen. Dit kan verklaren dat de huidige pandemie vooral landen als Iran treft, die te maken hebben met jarenlange economische sancties. In Italië heeft een decennialange disbalans in de handel tussen rijkere en armere landen binnen de Europese Unie, dit land economisch zwak gemaakt en zijn burgers blootgesteld.

Kortom, de hele wereld betaalt momenteel de prijs voor decennia van onverantwoordelijke acties van de Duitse regering en van onverzadigbare hebzucht van de internationale farmaceutische investeringsbusiness. Op basis van bovenstaande informatie hebben de mensen en de regeringen van de wereld nu ook redenen genoeg om compensatie te zoeken voor de immense economische schade die zij tijdens de huidige crisis lijden.

Nieuwe waarheden doorlopen drie fasen

Arthur Schopenhauer: “Alle waarheid doorloopt drie stadia. Eerst wordt ze belachelijk gemaakt of vervormd. Dan wordt ze bestreden. En ten slotte wordt ze als vanzelfsprekend beschouwd.”

De filosoof Arthur Schopenhauer heeft ooit gezegd: “Alle waarheid doorloopt drie stadia. Eerst wordt ze belachelijk gemaakt of vervormd. Dan wordt ze bestreden. En ten slotte wordt ze als vanzelfsprekend beschouwd.” De strijd voor bevrijding van de natuurlijke gezondheid vormt hierop geen uitzondering.

De publicaties van Linus Pauling en mijzelf in het begin van de jaren negentig veroorzaakten onmiddellijk heftige reacties. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), een bureau dat destijds zwaar werd belaagd door lobbyisten van de farmaceutische investeringsbusiness, kondigde aan dat ze – bij wet – van vitamines receptplichtige medicijnen wilde maken.

Dit protectionistische plan, dat in het belang van de farmaceutische industrie werd gelanceerd, heeft in wezen een averechts effect gehad. Tientallen miljoenen vitamineconsumenten – “de grootste volksbeweging sinds de Vietnamoorlog” (Newsweek) – verdedigden het recht op vrije toegang tot natuurlijke gezondheid, wat resulteerde in de goedkeuring van de ‘Dietary Supplement Health and Education Act’ (DSHEA) door het Amerikaanse Congres. Deze wet uit 1994 maakte voor het eerst openbare gezondheidsverklaringen over vitamines en andere natuurlijke stoffen mogelijk.

Deze nieuwe wet beëindigde in feite bijna een eeuw Amerikaanse geschiedenis, waarin levensreddende natuurlijke gezondheidsinformatie opzettelijk tot zwijgen werd gebracht en in de greep werd gehouden door protectionistische wetten die werden opgelegd namens de farmaceutische investeringsbusiness.

Ook internationaal waren er veel reacties, die verder gaan dan deze brief.  Een voorbeeld hiervan is het besluit van de Chinese regering om een massale productie van vitamine C op gang te brengen, waardoor China vandaag de dag verreweg de grootste productielocatie van deze essentiële vitamine is. Zonder dit besluit – dat meer dan 25 jaar geleden is genomen – had China de huidige pandemie misschien niet zo effectief kunnen aanpakken.

Ondanks alle weerstand hebben ons onderzoeksteam en ik een bijdrage kunnen leveren aan de verdediging en geleidelijke uitbreiding van deze waardevolle gezondheidskennis. Bij verschillende eerdere pandemieën, de vogelgriep en SARS, was ik gedwongen mijn stem te verheffen in vooraanstaande internationale kranten en ‘openbare gezondheidsinformatie’ te publiceren over de waarde van vitamines bij de bestrijding van deze pandemieën.

De SARS- en vogelgrieppandemieën zijn later verdwenen.

Achteraf gezien heeft de wereldgemeenschap van wetenschappers sinds onze baanbrekende publicaties in het begin van de jaren negentig, meer dan 100.000 wetenschappelijke onderzoeken naar de gezondheidsvoordelen van vitamines en andere micronutriënten uitgevoerd. Bijna geen van deze studies zou zijn gepubliceerd zonder dat deze strijd voor bevrijding van de menselijke gezondheid nu al bijna drie decennia wordt gevoerd.

De rampzalige rol van de zogenaamde ‘experts’ bij het manipuleren van de publieke opinie

Terwijl de huidige crisis voortduurt, stellen steeds meer politici dat hun beslissingen gebaseerd zijn op de instructies van zogenoemde deskundigen. Het is dus de moeite waard om eens goed te bekijken wie deze ‘experts’ zijn en wiens belangen ze in de eerste plaats dienen.

Of het nu gaat om wetenschappers, virologen, journalisten of zelfbenoemde ‘experts’ – in wezen zijn ze allemaal direct of indirect afhankelijk van de farmaceutische investeringsbusiness. Sommigen van hen staan direct op de loonlijst van deze specifieke belangengroeperingen, anderen ontvangen zogenoemde ‘derdenfinanciering’ voor het uitvoeren van farmaceutisch georiënteerd onderzoek en weer anderen zijn afhankelijk via reclamegelden.

In de huidige crisis zorgen deze deskundigen ervoor dat de politici die zij ‘adviseren’ acties ondernemen die in overeenstemming zijn met de belangen van de farmaceutische investeringsbusiness. Het is dan ook geen verrassing dat de wereldwijde angstaanjagende retoriek ons vanuit alle kanalen bereikt – en dat de stemmen die pleiten voor effectieve natuurlijke alternatieven tot zwijgen worden gebracht. Dit moet stoppen!

Mensen in alle landen hebben het recht om onmiddellijk te ervaren dat er effectieve, veilige en betaalbare middelen in de vorm van vitamines beschikbaar zijn om hun immuunsysteem te versterken en hun gezondheid te helpen beschermen tegen virale infecties. Mensen wereldwijd deze potentieel levensreddende informatie te onthouden, is een misdaad tegen de mensheid!

Om ervoor te zorgen dat deze verschrikkelijke afhankelijkheid van de PR-machine van de farmaceutische investeringsbusiness nu ophoudt, moedig ik u, de lezers van deze brief, aan om ons elke naam te sturen van zulke “deskundigen” uit uw land die – opzettelijk of door nalatigheid – de inwoners van hun land misleiden over zaken van leven en dood. Wij zullen ervoor zorgen dat deze “deskundigen” op een speciale website worden vermeld om een einde te maken aan deze onverantwoorde desinformatie.

 

Laten we samenvatten:

 1. Net als met de olie-industrie, is het met de miljarden farmaceutische ‘investering in ziekte’ al binnen afzienbare tijd afgelopen. In de afgelopen jaren hebben vitamines, evenals bepaalde andere micronutriënten, bewezen superieur te zijn aan geoctrooieerde farmaceutische middelen tegen bijna elke menselijke ziekte – inclusief hartziekten, kanker en vele infectieziekten. En de mensen in de wereld eisen steeds meer toegang tot wetenschappelijk onderbouwde natuurlijke therapieën in plaats van toxische synthetische medicijnen.
 2. Gezien het verdwijnen van deze industrie wordt de investeringsgroep achter deze industrie geconfronteerd met verliezen op lange termijn van in totaal tientallen miljarden dollars.
 3. Om hun ondergang te vertragen hebben deze investeringskringen slechts één optie: directe toegang krijgen tot de uitvoerende regeringen en instanties over de hele wereld en voortzetting van hun bedrijf te garanderen via implementatie van noodwetten.
 4. Dergelijke wetten zouden een reeks maatregelen omvatten die de farmaceutische investeringsactiviteiten ‘boven de wet’ verklaren; verplicht gebruik van medicijnen of vaccinatie; onteigening; of censuur op alle informatie die de ‘investeringsbusiness met ziekten’ in twijfel trekt. Kortom, dergelijke maatregelen zouden een alles omvattende dictatuur in het leven roepen in het belang van deze investeringsbusiness.
 5. Natuurlijk zou geen enkele democratische samenleving vrijwillig toegeven aan een dergelijke machtsgreep door bedrijfsbelangen. De farmaceutische investeringsindustrie moet dus een globaal scenario van angst en ontzag creëren dat in wezen het sociale leven en het bedrijfsleven over de hele wereld verlamt. Alleen in een dergelijke staat van wereldwijde verlamming zou de bevolking van de wereld deze draconische maatregelen accepteren.
 6. Weinig scenario’s zijn in staat om een dergelijke psychologische situatie van wereldwijde verlamming te creëren. Een daarvan is het gebruik van massavernietigingswapens in een oorlogsscenario. Een ander, in vredestijd, is een wereldwijde ziekte-epidemie, zoals de huidige pandemie.
 7. Om een dergelijke wereldwijde sfeer kunstmatig te creëren, maakt de farmaceutische investeringsactiviteit gebruik van zogenoemde “deskundigen”: artsen en wetenschappers, die in wezen allemaal direct op de loonlijst van de farmaceutische industrie staan of er indirect van afhankelijk zijn via “financiering door derden”.
 8. Deze zogenaamde ‘experts’ vervullen meerdere functies ten behoeve van de belanghebbenden binnen de farmaceutische industrie:
  1. Om hun eigen koopwaar te beschermen moeten ze er met alle middelen voor zorgen dat er geen alternatieve behandelingen worden erkend door de bevolking. Om dit te bereiken moeten ze de wetenschappelijk bewezen gezondheidsvoordelen van vitamines publiekelijk in diskrediet brengen.
  2. Ze moeten zich presenteren als de enige leveranciers van gezondheidsoplossingen en de facto ‘redders van de mensheid’.
  3. Ze moeten ervoor zorgen dat (over het algemeen wetenschappelijk onwetende) politici zich tot hen wenden om instructies te krijgen voor publieke verklaringen en het aannemen van noodorders en wetten.
  4. Ze moeten de media – die voor een groot deel door middel van advertenties afhankelijk zijn van de medicijnhandel – voeden met hun ‘deskundige’ invalshoek, in wezen functionerend als PR-agenten voor farmaceutische belangen.
 9. Op dit moment maakt de farmaceutische investeringsbusiness dus bewust misbruik van de huidige pandemie door het aanzetten tot ‘psychologische oorlogsvoering’ tegen de wereldbevolking, met één primair doel: het veiligstellen van de eigen overleving en multi-miljarden dollar winst voor de toekomst.
 10. De miljardair-investeerders achter de farmaceutische industrie denken nu al dat ze alle reden hebben om te feesten:
  1. De verwachte winst-meevaller door de verkoop van antivirale en andere potentieel toxische medicijnen aan een door hen gecreëerde wereldwijde markt.
  2. Het voortbestaan van hun gedoemde ‘handel met ziekte’ – indien nodig door aantasten van de democratie, opleggen van machtigingswetten en instellen van permanente ‘bedrijfsdictaturen’.
  3. Het verrassende gemak waarmee ze miljoenen mensen angst aan kunnen jagen – door het manipuleren van politieke besluitvormers en de media via een armada van zogenoemde deskundigen die direct of indirect economisch afhankelijk zijn van de farmaceutische investeringsbusiness.
 11. Zonder de onthulling van deze zwendel in deze Open Brief, zonder de gigantische economische belangen achter deze wereldwijde angst openbaar te maken,is de wereldbevolking nauwelijks in staat om dit bedrieglijke plan te doorzien – en te beëindigen.
 12. Terwijl het ‘feestje’ van de farmaceutische investeringsmagnaten dus net begonnen is – is het al weer voorbij! Door de onthulling van dit sluwe plan – met name van het manipuleren van de publieke opinie door “deskundigen” van miljardairbelangen – zal deze oplichterij niet voortbestaan. Deze Open Brief wordt gepubliceerd om een einde te maken aan de huidige hysterie, om miljoenen mensen in staat te stellen hun immuunsysteem met effectieve natuurlijke middelen te versterken – en om ervoor te zorgen dat het leven op aarde weer normaal wordt.

Onderstaande afbeelding toont een overzicht van de voortdurende wereldwijde zwendel met publieks-manipulatie ten behoeve van de bekende gevestigde belangen:

III. Duidelijke antwoorden: wat er nu gedaan moet worden

Er is absoluut reden tot bezorgdheid over de huidige pandemie, zodat er verantwoorde maatregelen moeten worden genomen om de pandemie in te dammen. Maar er is geen reden voor hysterie of om toe te geven aan een wereldwijde psychologische verlamming die in de eerste plaats de bedrijfsbelangen dient die de pandemie voortstuwen.

Er is absoluut reden om het veiligheidsadvies van de autoriteiten op te volgen, maar er is geen reden om onze fundamentele mensenrechten op te geven. Integendeel, nu is het moment gekomen om ze te verdedigen.

Deze Open Brief biedt effectieve, veilige en betaalbare adviezen om ieders immuunsysteem te versterken. Maar dit advies gaat veel verder dan de huidige pandemie. Vitamines en andere essentiële micronutriënten helpen ook andere ziekten te voorkomen, waaronder hart- en vaatziekten en kanker. Voor de mensen en de regeringen van de wereld biedt de huidige crisis een unieke kans om zich vertrouwd te maken met de snelle vooruitgang die op dit gebied van de medische wetenschap wordt geboekt en om een grote sprong voorwaarts te maken in de richting van een wereldwijd zorgstelsel dat zich richt op preventie en uitroeiing van ziekten.

Ik doe hierbij een beroep op u:

 1. De mensen van de wereld

Volg absoluut de instructies van de autoriteiten. De volgende aanbevelingen zijn aanvullende aanbevelingen:

Op korte termijn:

 • Maak – idealiter vers – fruit en groenten, rijk aan vitamines en essentiële aminozuren, uw dagelijkse basisvoeding. Leg, indien mogelijk, thuis een biologische groententuin aan.
 • Bestrijd isolement, angst en verlamming door deze brief zorgvuldig te lezen en de links die erin staan te bestuderen. (noot vertaler: de links in de oorspronkelijke Engelse versie van deze brief, verwijzen naar Engelstalige verdiepende informatie)
 • Maak uzelf vertrouwd met de huidige kennis over de voordelen van micronutriënten uit de grootste online bibliotheek ter wereld, Pubmed.gov. (Engelstalig)
  Als u zoekt naar de volgende sleutelwoorden zult u verbaasd zijn over de kennis die vandaag de dag beschikbaar is:
 • Online vertaalprogramma’s kunnen gebruikt worden om de samenvattingen (abstracts) van deze studies in uw eigen taal te vertalen. Zelfs als de teksten wetenschappelijk zijn, zult u verbaasd zijn hoeveel u zult begrijpen.
 • Na het doorbladeren van deze schat aan natuurlijke gezondheidsinformatie, moedig ik u aan om de TV aan te zetten en het nieuws te bekijken of een krant te lezen. U zult nauwelijks iets horen over de duizenden onderzoeken naar de gezondheidsvoordelen van vitamines. Op deze manier kunt u de verbazingwekkende natuurlijke gezondheids ‘muur van de stilte’ van de media zelf ervaren.
 • Praat over de gezondheidsvoordelen van vitamines in de strijd tegen infecties en andere ziekten met vrienden en bekenden – in de familie, buurtgemeenschap, kerk, sportclub, enz.
 • E-mail de feiten uit deze brief door naar vrienden en bekenden.
 • Druk deze brief af en stuur hem naar mensen die, net als u, misschien ook geïnteresseerd zijn in deze belangrijke informatie.
 • Bijna geen enkele politieke bestuurder – van lokaal tot nationaal niveau – beschikt over deze informatie. U kunt deze brief dus ook doorsturen naar uw burgemeester en de politieke vertegenwoordigers in uw woonplaats, en telefonisch contact opnemen om te vragen of ze het gelezen hebben. Vraag hen ook om deze informatie door te sturen naar de hogere bestuursniveaus.
 • Maar help vooral het immuunsysteem van uzelf, uw kinderen en uw dierbaren te verbeteren door een ‘gezinsgezondheidsplan’ te ontwikkelen dat gebaseerd is op gezonde voeding. Zo wordt de huidige crisis een levensveranderende positieve ervaring.

Op de middellange termijn:

 • Vorm een groep gelijkgestemden in uw buurt, op het werk of in uw woonplaats.
 • Blijf niet langer in isolement dan nodig is.
 • Zorg ervoor dat natuurlijke, preventieve gezondheid een geïntegreerd onderdeel wordt van de politiek in uw woonplaats.
 • Neem het verhaal van de farmaceutische geschiedenis – en de motieven om de huidige pandemie te misbruiken – permanent op in de leerplannen van scholen en het hoger onderwijs. Op deze manier zorgen we ervoor dat toekomstige generaties ‘ingeënt’ worden tegen elke poging tot dergelijk misbruik in de toekomst. Maak gebruik van de informatie die u in deze Open Brief heeft ontvangen.
 • Initieer schoolprogramma’s over voedingsgezondheidseducatie en leg schooltuinen aan, waar kinderen kunnen leren over de nauwe relatie tussen vitaminerijke voeding en gezondheid.
 • Help bij het opstarten van tuinprojecten bij plaatselijke seniorentehuizen, die in het bijzonder worden getroffen door de huidige crisis. Zorg er in de gemeenschap in het algemeen voor dat vitaminerijke planten, struiken en bomen worden geplant en dat gezondheidsinformatie daarover wordt verstrekt.

Op lange termijn:

 • Word architect van een nieuw, preventief zorgstelsel.
 • Help mee om veel infectieziekten, hart- en vaatziekten, kanker en andere gezondheidsproblemen waar mensen tegenwoordig mee te maken hebben, onder controle te krijgen en sterk te verminderen.

2. Lokale overheden

 • Informeer uzelf over het belang van vitaminerijke voeding en voedingssupplementen, om het immuunsysteem van de mensen in uw stad en regio te verbeteren.
 • Erken dat voedingsdeskundigen in uw omgeving een goede bron van informatie kunnen zijn. Bestudeer de uitgebreide lijst van studies die beschikbaar is op de website van ons onderzoeksinstituut en andere online bronnen die onafhankelijk zijn van bedrijfsbelangen.
 • Start lokale programma’s om gratis voedingssupplementen te verstrekken aan de meest kwetsbare mensen in uw stad en regio, met name kinderen in kleuterscholen en scholen, en ouderen die thuis of in bejaardentehuizen wonen.
 • Steun uw lokale bedrijven, evenals openbare en particuliere organisaties en instellingen, door het verstrekken van voedingssupplementen aan hun werknemers te subsidiëren.

3. Nationale overheden

 • Laat u niet imponeren of onder druk zetten door ‘experts’ die direct of indirect verbonden zijn met de farmaceutische investeringsbusiness.
 • Neem wetenschappers en artsen die actief zijn op het gebied van micronutriëntenonderzoek op in uw politieke besluitvorming.
 • Introduceer voedings- en preventieve gezondheidseducatie in het leerplan van onderwijsinstellingen, van basisscholen tot en met het hoger onderwijs.
 • Begin met grootschalige productie van vitamines en andere essentiële micronutriënten onder nationale controle, om deze belangrijke voedingsstoffen tegen lage kosten te leveren en de afhankelijkheid van buitenlandse fabrikanten te verminderen.
 • Stuur openbare universiteiten in uw land aan om afdelingen voor preventieve en nutritionele gezondheid op te richten.
 • Open onafhankelijke nationale onderzoeksinstituten die zich richten op de gezondheidsbehoeften van de bevolking door zich te focussen op preventieve gezondheid, in plaats van voortdurende afhankelijkheid van de farmaceutische investeringsbusiness, die zich voornamelijk bezig houdt met haar aandeelhouders.

4. Regeringen van ontwikkelingslanden

 

 • Maak uzelf vertrouwd met de overweldigende kennis over de uitgebreide gezondheidsvoordelen van vitaminerijke groenten en fruit, die overvloedig groeien in tropische en subtropische regio’s.
 • Initieer en vergemakkelijk het tuinieren op school en in de woongemeenschappen met vitaminerijke planten in uw hele land. Geef toestemming voor het uitlenen of gratis overdragen van onbenutte grond voor het aanleggen van grootschalige gemeenschapstuinen.
 • Bevorder de kennis over vitaminerijke voeding en de strijd tegen de meest voorkomende gezondheidsproblemen in uw land, zowel online als offline. Stimuleer mensen die op het platteland en in de stad wonen om creatieve vormen van ‘gezondheidstuinieren’ te ontwikkelen.
 • Sta niet toe dat buitenlandse politici misbruik maken van het huidige wereldwijde klimaat van angst door uw regering onder druk te laten zetten om overeenkomsten te ondertekenen die achter de belofte van ‘vrijhandel’ de invoer van geoctrooieerde synthetische medicijnen naar de armste landen proberen te forceren.
 • Bescherm uw land tegen uitbreiding van het farmaceutisch kolonialisme in de nasleep van de huidige pandemie.

5. De natuurlijke gezondheidsgemeenschap

 • Miljoenen mensen over de hele wereld zijn zich al bewust van de belangrijke rol die een natuurlijke aanpak speelt bij de bescherming van hun eigen gezondheid en die van de mensen in hun omgeving. Helaas wordt deze waardevolle kennis in de huidige situatie vaak beschouwd als inferieur aan synthetische antivirale middelen en wordt ze buitenspel gezet door farmaceutische belangen.
 • Ik moedig u aan om op te komen voor de kennis die u al heeft of heeft gelezen uit deze brief. De wetenschappelijke feiten zijn duidelijk: Vitamine C en andere essentiële voedingsstoffen kunnen de vermenigvuldiging en verspreiding van vele virussen effectief blokkeren – zonder de toxische bijwerkingen van farmaceutische middelen.
 • Laat de lobbyisten van de farmaceutische investeringsbusiness in de politiek, de media en de geneeskunde niet de enige stem zijn in de huidige gezondheidscrisis. Verhef uw stem!

6. Artsen

 • Helaas leiden medische scholen over de hele wereld, terwijl ze wel regelmatig ‘farmacologie’ onderwijzen, toekomstige artsen bijna nooit op over de gezondheidsvoordelen van vitamines. Ook dit is geen toeval: het gebeurt onder invloed van de farmaceutische industrie die alleen geïnteresseerd is in het opleiden van artsen om synthetische en gepatenteerde middelen op de markt te brengen. In veel landen is de financiële steun van farmaceutische bedrijven een officieel criterium voor het aanstellen van afdelingshoofden in medische opleidingen.
 • Zo hebben veel artsen al generaties lang weinig kennis over de diepgaande gezondheidsvoordelen van micronutriënten. Dit is bijzonder nadelig in de huidige crisis. Bovendien zijn artsen in de hele wereld in de confrontatie met de pandemie – en mede door het feit dat er geen effectieve behandelingen voor beschikbaar zijn – ook vleugellam, en weigeren zelfs sommige van hen om patiënten in nood te behandelen. Dit maakt de psychologische toestand van angst onder de bevolking alleen maar groter.
 • Omwille van de gezondheid van de mensen in uw omgeving roep ik u op om uzelf vertrouwd te maken met de diepgaande gezondheidsvoordelen van vitamines bij het versterken van het immuunsysteem en het bestrijden van virale infecties. Ik raad u aan om vooral de rapporten te bestuderen van betroffen ziekenhuizen waar hoge doses vitamine C – intraveneus gegeven – hebben geleid tot het herstel van ernstig zieke patiënten die door de pandemie zijn getroffen.
 • Ik moedig u aan om in de huidige pandemie gebruik te maken van een wetenschappelijke, natuurlijke aanpak voor uw patiënten. Help hun immuunsysteem te versterken als preventieve maatregel en behandel ze indien nodig met intraveneuze vitamines.
 • Neem het voortouw in uw omgeving door te helpen bij het bestrijden van angst en verlamming. Communiceer de wetenschappelijke feiten over de beslissende rol van micronutriënten aan uw patiënten en leg uit hoe zij immunologische weerstand kunnen opbouwen en virusziekten kunnen bestrijden.
 • Blijf in contact met ons onderzoeksinstituut via de website, zodat u regelmatig op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen.

7. Wetenschappers

 • Met het overweldigend bewijs van de voordelen van micronutriënten voor de menselijke gezondheid, zouden verantwoordelijke wetenschappers zich moeten richten op uitbreiden van deze kennis en het beschikbaar stellen ervan aan de mensheid in de strijd om ziektebeheersing.
 • De strijd om wijdverbreide menselijke ziekten te verminderen – en mogelijk ooit te elimineren – is de eerstvolgende grote kwestie die de hele mensheid verenigt.
 • Wees niet bang voor eerstbezwaren van sommige van uw collega’s: Met ongeveer 100.000 wetenschappelijke studies die de gezondheidsvoordelen van vitamines documenteren, zijn de stappen in de richting van preventieve gezondheid al onomkeerbaar geworden.

 

Natuurlijke gezondheid wordt een mensenrecht

Sommige van mijn lezers hebben de inhoud van deze Open Brief misschien met enig ongeloof gevolgd. Kan het echt zo zijn dat een machtige mondiale industrie is ontstaan te midden van onze samenlevingen, die gebaseerd is op zulke onethische principes en nu – dat de wereldgemeenschap ze de rug toekeert – probeert haar greep op de mensheid te verstevigen door wetten en psychologische oorlogsvoering mogelijk te maken?

Voor al die lezers kan de volgende historische analogie nuttig zijn: In de 16e eeuw had de vooruitgang van de mensheid een punt bereikt waarop de moderne tijd werd ingeluid. De Middeleeuwse machten stonden er echter op om hun feodale privileges te behouden. In de daaropvolgende ‘30-jarige oorlog‘ sleepten deze Middeleeuwse machten van Europa het hele continent mee de afgrond in. Het mocht niet baten – de komst van de moderne tijd kon niet worden tegengehouden. Deze historische analogie deelde ik al 17 jaar geleden, op 9 maart 2003, met de lezers van de New York Times.

Vandaag de dag wordt de koopwaar van de wereldwijde petrochemische en farmaceutische investeringsbusiness – omarmd door de mensen van de wereld – systematisch vervangen door superieure en veiligere technologieën.  Dit vormt, in afwachting van de ondergang van deze wereldwijde investeringsbusiness met een waarde van meerdere biljoenen dollars, een existentiële bedreiging voor de betrokken partijen. In een poging om hun eigen ondergang uit te stellen, zijn ze blijkbaar bereid om de hele mensheid mee te slepen naar de afgrond, het bestaan van talloze mensen en bedrijven te ruïneren, mensenrechten te beperken en democratie af te schaffen.

De huidige pandemie is een beslissend moment in de geschiedenis van de mensheid. In de zestiende eeuw hadden de mensen in Europa geen enkele kans om de vernietiging van hun continent te voorkomen – want er was geen precedent in de geschiedenis waar ze van konden leren. Vandaag de dag is de situatie anders: Met de gebeurtenissen van 400 jaar geleden hebben we zo’n historische parallel – we kunnen handelen en dit voorkomen!

Met behulp van de informatie in deze brief hebben de mensen en de regeringen van de wereld de mogelijkheid – en de verantwoordelijkheid – om de democratie te beschermen en deze crisis om te zetten in een van de grootste stappen voorwaarts in de geschiedenis van de mensheid: Het uitgangspunt voor een wereldwijde beweging met als doel de menselijke gezondheid te bevrijden van een eeuw lang gevangenschap door specifieke belangen – en de volgende generatie een veel gezondere wereld in handen te geven.

Natuurlijke gezondheid wordt nu een mensenrecht!

Ik wens u een goede gezondheid toe,

Dr Matthias Rath

 


Stuur deze Open Brief door naar iedereen die u kent.

Als u regelmatig informatie wilt ontvangen, schrijf u dan in op de wekelijkse nieuwsbrief van onze stichting. De online versie van deze Open Brief zal worden gewijzigd en aangepast aan de actualiteit.

The online version of this Open Letter will be changed and adapted to reflect current events.

Deze Open Brief van Dr Rath kan door sommigen gezien worden als een reclame voor voedingssupplementen. Dr Rath gebruikt de verkoop van de in zijn onderzoeksinstituut ontwikkelde vitamineformules om de voortzetting van dit onafhankelijke en mogelijk levensreddende onderzoek te financieren. Zijn hele organisatie opereert onder een non-profit dak, dus door het gebruik van deze supplementen kan iedereen zeker bijdragen aan het bevorderen van de preventieve gezondheid wereldwijd. Dit non-profit bedrijfsmodel staat in schril contrast met dat van andere nationale en internationale gezondheidsorganisaties, waaronder de Wereldgezondheidsorganisatie, die in wezen opereert als een publiek/privaat partnerschap waarmee de geneesmiddelenindustrie het wereldwijde gezondheidsbeleid sterk beïnvloedt.