Zatrzymajmy wirusa! Powstrzymajmy histerię!

Pytania, na które odpowiada poniższy List Otwarty

 • Czy obecnej pandemii można było zapobiec lub ją szybko opanować, gdyby wiedza o znaczeniu mikroskładników odżywczych służących wzmocnieniu układu odpornościowego (potwierdzona przyznaniem dziewięciu Nagród Nobla), została rozpowszechniona na świecie w przeciągu ostatnich dziesięcioleci?
 • Dlaczego Włochy, Iran, Hiszpania i inne kraje mają szczególnie wysoki wskaźnik śmiertelności i czy pogarszająca się sytuacja gospodarcza tych krajów i wynikające z niej braki środków na zapewnienie sobie mikroskładników odżywczych czynią miliony ludzi bardziej podatnych na zachorowanie?
 • Dlaczego tylko ludzie umierają z powodu obecnej pandemii?
 • Dlaczego ponad 99% osób, które umarły z powodu szerzącej się epidemii, chorowało już wcześniej na nadciśnienie, cukrzycę czy inne choroby cywilizacyjne?
 • Dlaczego ignoruje się ponad 28 tyś opublikowanych badań naukowych ustalających związek między witaminami/przeciwutleniaczami a zapobieganiem cukrzycy? Badania te są opublikowane na stronie internetowej pubmed.gov, medycznej bibliotece internetowej Amerykańskiego Narodowego Instytutu Zdrowia–> W wyszukiwarce proszę wpisać: “antioxidant and diabetes”.
 • Dlaczego ignoruje się ponad 20 tyś badań, które ustalają związek między witaminami/przeciwutleniaczami a zapobieganiu nadciśnieniu? -> W wyszukiwarce proszę wpisać: “antioxidant and hypertension“.
 • Dlaczego ignoruje się ponad 25 tyś badań, które ustalają związek między witaminami/przeciwutleniaczami a wzmocnieniem układu odpornościowego? -> W wyszukiwarce proszę wpisać: “antioxidant and immune“.
 • Dlaczego nikt nie zwraca uwagi na fakt, że prawie wszyscy “eksperci” od pandemii są bezpośrednio lub pośrednio zaangażowani w wielomiliardowy biznes przemysłu farmaceutycznego?
 • Dlaczego lobbyści przemysłu farmaceutycznego i ich udziałowcy zamiast informować społeczeństwo o naturalnych sposobach wzmacniania systemu odpornościowego, promują globalny strach odbierający ludziom ich prawa obywatelskie i wprowadzają stan wyjątkowy na całym świecie?
 • Dlaczego przez dziesięciolecia rządy kluczowych krajów eksportujących produkty farmaceutyczne podejmowały strategiczne wysiłki, aby zakazać dostępu do tych ratujących życie informacji ludziom na świecie?
 • Dlaczego rząd niemiecki odegrał kluczową rolę w zakazie stosowania terapii naturalnych na całym świecie; czy te niszczycielskie zabiegi były wywołane naciskami przemysłu farmaceutycznego na rząd Niemiec?

Inne odezwy dr Ratha:

2006 – Informacje o zdrowiu publicznym dr Ratha
W New York Timesie, 23 marca 2006 r.


2005  – Informacje o zdrowiu publicznym dr Ratha
W New York Timesie, 6 maja 2005 r.


2003 – Informacje o zdrowiu publicznym dr Ratha
W South China Morning Post, 11 kwietnia 2003 r.


Do ludzi i rządów na całym świecie
List otwarty dr med. Matthiasa Ratha

Dr. Matthias Rath

Obecna pandemia zagraża zdrowiu i życiu ludzi na całym świecie oraz rujnuje gospodarki wielu narodów. Falę uderzeniową pandemii przewyższa jedynie zuchwałość z jaką informacje ratujące życie, o ewentualnym powstrzymaniu tej pandemii, są systematycznie ukrywane przed zwykłymi ludźmi, a także przed wieloma decydentami politycznymi na całym świecie.

Zakłócane zostało życie społeczne, ludziom odbierane są podstawowe prawa obywatelskie, akceptowane są szkody gospodarcze w niespotykanych dotąd proporcjach, a wszystko to w imię ograniczenia pandemii. A jednak, ani tak zwani “eksperci”, ani doradzani przez nich politycy nie udzielają ludziom najbardziej podstawowych – i potencjalnie ratujących życie – porad zdrowotnych: Optymalna podaż witamin i innych niezbędnych mikroskładników odżywczych jest kluczowym środkiem wzmacniającym system odpornościowy. Ten fakt naukowy – uhonorowany przyznaniem dziewięciu Nagród Nobla i udokumentowany w niezliczonych podręcznikach biologii i biochemii na całym świecie – jest zasadniczo i stale nieobecny w każdym zaleceniu dotyczącym zdrowia publicznego.

Podczas gdy poszukiwanie skutecznej i bezpiecznej szczepionki, która pomogłaby opanować obecną pandemię pozostaje aktualne i jest ważne, to celowe milczenie nad naturalnymi sposobami wzmacniania układu odpornościowego, które są przecież łatwo dostępne, jest całkowicie nieodpowiedzialne. To milczenie nie jest przypadkowe. Dzieje się to w interesie pewnych korporacji, które próbują czerpać ogromne korzyści ekonomiczne z trwającego kryzysu, a mianowicie firm farmaceutycznych.

Jednakże publikacja tego Listu Otwartego pokrzyżuje te plany i przyspieszy upadek ich interesów korporacyjnych.

Jako naukowiec, który – wraz z dwukrotnym laureatem Nagrody Nobla Linusem Paulingiem – przyczyniłem się do jak dotąd bezprecedensowego postępu w dziedzinie naturalnego zdrowia ludzkiego, czuję, że powinienem zabrać głos w tym krytycznym momencie historii.

Cele niniejszego Listu Otwartego

 • Poinformowanie ludzi i przedstawicieli poszczególnych rządów  na całym świecie o opartych na nauce, skutecznych i bezpiecznych środkach, które pomogą powstrzymać obecną pandemię.
 • Przekazanie Państwu kursu edukacyjnego na temat korzyści zdrowotnych płynących ze stosowania witamin przeciwko infekcjom wirusowym.
 • Ochrona i poprawa zdrowia milionów ludzi poprzez wykorzystanie tej wiedzy.
 • Ograniczenie szkód gospodarczych i ekonomicznych spowodowanych pandemią zarówno wśród małych jak i dużych przedsiębiorstw oraz całych gospodarek poszczególnych krajów.
 • Pomoc w jak najszybszym przywróceniu normalnego życia na naszej planecie.

Niniejszy List Otwarty mający prowadzić do realizacji tych celów został podzielony na trzy główne działy:

 1. Naturalne oparte na nauce środki, które mogą pomóc ludziom na całym świecie w obecnej epidemii.
 2. Dlaczego do tej pory nie słyszeli Państwo o tych niezwykle ważnych informacjach zdrowotnych.
 3. Co możemy teraz zrobić i jak Państwo mogą pomóc we wprowadzeniu profilaktyki zdrowia w swojej lokalnej społeczności.

 

I. Naturalne oparte na nauce środki, które mogą pomóc ludziom na całym świecie w obecnej epidemii.

Nie możemy zaakceptować faktu, że ani krajowe, ani międzynarodowe organy ds. zdrowia nie dostarczają ludziom podstawowych informacji (faktów naukowych) i odpowiedzi na pytania, które potencjalnie mogą ratować życie.

1. Dlaczego wirus wywołujący obecną pandemię przynosi choroby i śmierć?

Podczas gdy obecna pandemia powoduje choroby i śmierć wśród ludzi na całym świecie, zwierzęta rzadko są nią dotknięte. Mogą one być nosicielami wirusa, ale nie rozwijają śmiertelnej choroby. W rzeczywistości, próbując przetestować potencjalne terapie, naukowcy na całym świecie próbują znaleźć odpowiedni model zwierzęcy, w którym wirus wywoływałby chorobę. Dlatego też należy ostrożnie słuchać wszystkich ekspertów naukowych, którzy nie biorą pod uwagę tego niezwykle istotnego faktu przy doradzaniu rządom lub zwracaniu się do społeczeństwa w sprawie możliwych rozwiązań pandemii. Podobnie, wszelkie wysiłki naukowe zmierzające do znalezienia terapeutycznego rozwiązania pandemii są skazane na niepowodzenie bez zajęcia się tym krytycznym aspektem.

Metabolizm człowieka jest zasadniczo różny od metabolizmu wszystkich innych zwierząt przez jego niezdolność do syntezy witaminy C z glukozy. Większość zwierząt produkuje witaminę C w dużych ilościach, nawet do 20 tyś miligramów dziennie w porównaniu do masy ciała człowieka. Ludziom i innym naczelnym brakuje tej zdolności z powodu mutacji genetycznej, która wystąpiła w wyniku procesu ewolucji. Tak więc obecnie, wszyscy ludzie są zależni od optymalnego spożycia witaminy C, albo z diety, albo poprzez jej suplementację. Niedobór witaminy C, a większość ludzi na świecie cierpi z tego powodu, powoduje osłabienie tkanki łącznej, narusza naturalne bariery organizmu, takie jak skóra czy wewnętrzna wyściółka płuc (komórki nabłonkowe płuc), i osłabia nasz system odpornościowy. W ten sposób wirusy i wiele innych patogenów mogą łatwo przedostawać się do organizmu z powodu jego słabej odporności immunologicznej.

2. Witamina C w walce z pandemią

Witamina C może pomóc w walce z infekcjami wirusowymi na wiele sposobów, do których zaliczamy m. in:

 • Spowolnienie lub zablokowanie procesu zarażania i rozprzestrzeniania się wirusów w organizmie
 • Poprawę funkcji immunologicznych i odporności na infekcje wirusowe
 • Hamowanie namnażania się wirusa w zarażonych komórkach
 • Indukowanie samobójstwa (apoptozy) komórek zainfekowanych wirusem

Te antywirusowe mechanizmy działania witaminy C zostały naukowo potwierdzone na wielu typach wirusów wpływających również na ludzi, w tym na:

Badania naukowe z zastosowaniem witaminy C przeciwko  ludzkiemu wirusowi niedoboru odporności (HIV), wykazały zahamowanie namnażania się tego wirusa o ponad 99 procent. Nie jest więc zaskoczeniem, że wysokie dawki witaminy C są skuteczne w blokowaniu praktycznie wszystkich przebadanych dotąd wirusów dotykających ludzi, w tym również grypy.

Wykazano również, że witamina C jest skuteczna w walce z wirusem, który wywołał obecną globalną pandemię. W lutym tego roku pojawiły się pierwsze raporty kliniczne opracowane w chińskich klinikach,  gdzie pacjenci  zainfekowani  wirusem w ciężkim stanie prawie całkowicie odzyskali  zdrowie po podaniu im wysokich dawek witaminy C.

W tym samym czasie chiński rząd wysłał tony witaminy C do regionów dotkniętych epidemią, aby walczyć z rozprzestrzenianiem się epidemii wśród miejscowej ludności. Fakt ten wyjaśnia również ogromny spadek ilości nowych infekcji na początku marca tego roku.

3. Rola aminokwasu lizyny w zwalczaniu pandemii

Wirusy ingerują w komórki naszego organizmu, na przykład atakując komórki nabłonkowe płuc. Aby się rozprzestrzeniać, przeprogramowują informacje genetyczne komórek w celu wytworzenia narzędzi biologicznych, których wirus potrzebuje, aby rozmnożyć się w tkance łącznej i ostatecznie doprowadzić do rozwoju właściwej choroby.

W ramach tego procesu zakażone wirusem komórki aktywują enzymy (katalizatory), które są w stanie przeciąć otaczającą je tkankę łączną (np. kolagen) jak biologiczne nożyce. Zasadniczo wszystkie wirusy aktywują takie enzymy jako warunek wstępny do rozprzestrzenienia się i rozwoju choroby właściwej.

Naturalny aminokwas lizyna jest w stanie zablokować te enzymy i w ten sposób powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa wewnątrz organizmu.

4. Przełomowe odkrycia opublikowane wspólnie z laureatem Nagrody Nobla Linusem Paulingiem

W 1992 r. wraz z laureatem Nagrody Nobla Linusem Paulingiem opublikowałem pracę naukową, podkreślającą znaczenie połączenia witaminy C z lizyną w celu maksymalnego zahamowania procesów chorobowych, szczególnie związanych z chorobami wirusowymi i z nowotworami. Krótko mówiąc, komórki nowotworowe i komórki zainfekowane wirusem wykorzystują ten sam mechanizm aktywacji enzymów i niszczenia tkanek. Ta przełomowa praca badawczy kończy się następującym stwierdzeniem:

“Przewidujemy, że zastosowanie lizyny i jej podobnych, szczególnie w połączeniu z askorbinianem [witaminą C], doprowadzi do przełomu w kontroli wielu form raka i chorób zakaźnych.”

Połączenie witaminy C i lizyny jest szczególnie korzystne, ponieważ te dwa mikroskładniki odżywcze są ukierunkowane na różne specyficzne mechanizmy choroby. Podczas gdy lizyna pomaga w blokowaniu związanej z chorobą degradacji tkanki łącznej, witamina C stymuluje jej ponowną produkcję w organizmie.

Fakt, że oba te mikroelementy nie mogą być produkowane samodzielnie przez ludzki organizm, wskazuje na potrzebę uzupełniania ich w optymalnych ilościach – szczególnie podczas trwających procesów chorobowych.

Co warte podkreślenia, w  tej przełomowej publikacji rekomendowaliśmy również połączenie tych dwóch naturalnych mikroskładników odżywczych z syntetycznymi pochodnymi lizyny. Te pochodne lizyny, np.  kwas traneksamowy , są wielokrotnie skuteczniejsze niż lizyna w blokowaniu nadmiernego rozpadu tkanek. Wszystkie te substancje są wymienione w publikacji i mogą być obecnie testowane jako potencjalne środki terapeutyczne w walce z pandemią.

Skuteczność lizyny w blokowaniu infekcji wirusowych została później przetestowana w badaniu ze szczególnie złośliwym wirusem HTLV-1, który powoduje  u ludzi białaczkę. W tej wywołanej wirusem chorobie – na którą nie ma lekarstwa – wykazano, że suplementacja lizyny blokuje rozprzestrzenianie się tego wirusa. Co ważniejsze, lizyna była również w stanie spowodować, że zakażone wirusem komórki popełniły “biologiczne samobójstwo” (apoptozę).

Kontrola tego wirusa nie była możliwa przy pomocy leku farmaceutycznego, jest natomiast możliwa przy pomocy  mikroskładnika odżywczego zidentyfikowanego poprzez zrozumienie podstawowych mechanizmów komórkowych

5. Synergia mikroskładników odżywczych: Wkład naukowy wniesiony przez Instytut Badawczy dr Ratha

Dr. Aleksandra Niedzwiecki

W 1999 r. pod kierownictwem dr Aleksandry Niedzwiecki powstał Instytut Badawczy dr Ratha w Kalifornii. Z biegiem lat nasz zespół badawczy rozszerzył zakres badań nad określonymi mikroskładnikami odżywczymi na różne schorzenia, w tym choroby wirusowe. Poza witaminą C i lizyną potwierdzono również naukowo, że kilka innych naturalnych związków współdziała synergistycznie w celu blokowania rozprzestrzeniania się i namnażania wirusów. Substancje te obejmują m. in. ekstrakt z zielonej herbaty, prolinę, N-acetylocysteinę, selen oraz inne mikroskładniki odżywcze.

Specyficzne połączenie wyżej wymienionych mikroelementów zostało pomyślnie przetestowane pod kątem różnych wirusów. Wyniki przeprowadzonych badań są dostępne na stronie internetowej naszego Instytutu Badawczego.

Według dostępnej mi wiedzy, nie istnieje na chwilę obecną żaden lek farmaceutyczny o porównywalnej skuteczności, bezpieczeństwie i przystępnej cenie, jak naukowo opracowana i przetestowana synergia mikroskładników odżywczych.

Jak w obecnej sytuacji można wykorzystać tę wiedzę

W poprzednich punktach zostało podkreślone, że naturalne podejście do zdrowia w przypadku chorób wirusowych nie jest kwestią przypadku, lecz faktem naukowym. Każdy może skorzystać z tej wiedzy na temat zdrowia na dwa podstawowe sposoby: poprzez stosowanie diety bogatej  w witaminy lub poprzez przyjmowanie odpowiednich suplementów diety.

 1. Zdrowe odżywianie.
  1. Witamina C  występuje w dużych ilościach w owocach cytrusowych, jagodach, jabłkach i w wielu warzywach. Dieta bogata w takie owoce i warzywa jest pierwszym krokiem w kierunku optymalizacji naszego układu odpornościowego.
  2. Lizyna występuje w dużych ilościach w mięsie, rybach, tofu, mleku, serach i w groszku.
  3. Ekstrakt z zielonej herbaty może być optymalnie dostarczany poprzez picie dużych ilości (najlepiej ekologicznej) zielonej herbaty.
  4. Ważne pierwiastki śladowe i minerały znajdują się w orzechach, fasoli, ziarnach, rybach, serze, tofu.
 2. Suplementy diety
  1. W walce z wirusami, witamina C i lizyna – jeśli są przyjmowane oddzielnie –  aby były skuteczne muszą być przyjmowane w większych ilościach, zwykle w ilości kilku gramów.
  2. Te dwie substancje najlepiej połączyć z ekstraktem z zielonej herbaty, proliną, N-acetylocysteiną, selenem i niektórymi pierwiastkami śladowymi, aby w pełni wykorzystać efekt synergii, który wytworzą.

Zalecenia te są pomocne dla ludzi, którzy chcą wzmocnić swój system odpornościowy w celu zapobiegania infekcjom wirusowym.

Jeśli dana osoba jest już zakażona, to należy przyjmować witaminę C i lizynę (jeśli jest dostępna) w postaci wlewów dożylnych w celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności działania.

Skuteczność działania wysokiej dawki podanej dożylnie witaminy C w terapii pacjentów dotkniętych obecną epidemią została skutecznie wykazana w klinice znajdującej się w Wuhan w Chinach. Pacjenci objęci tym leczeniem całkowicie wyzdrowieli, mogli opuścić klinikę i wrócić do domów.

Jaka jest odpowiedź medycyny farmaceutycznej na obecny kryzys?

W przeciwieństwie do skutecznego i bezpiecznego podejścia naturalnego, narzędzia przemysłu farmaceutycznego w walce z chorobami wirusowymi są raczej ograniczone.

Wobec braku konkretnej szczepionki, firmy farmaceutyczne promują tzw. leki antywirusowe. Nazwa “antywirusowy” jest w tym przypadku myląca, ponieważ oznacza ona, że leki te działają konkretnie na wirusy. Faktem jest jednak, że leki te wpływają zarówno na namnażanie się wirusa, jak i na wzrost komórek w organizmie.

Na przykład, mocno dyskutowany lek przeciwwirusowy stosowany w walce z obecną pandemią, zastępuje niektóre elementy konstrukcyjne w DNA zarówno wirusów, jak i komórek organizmu. Skutki uboczne takich leków są łatwe do przewidzenia: w szczególności uszkadzają one organy uzależnione od dużej rotacji komórek. W ten sposób w pierwszej kolejności niszczony jest szpik kostny – miejsce produkcji głównych komórek odpornościowych organizmu (leukocytów). Wraz z tworzeniem się białych krwinek, efekt działania tych leków jest w najlepszym wypadku krótkotrwały, a w większości przypadków wręcz niszczycielski.

Inny lek, obecnie propagowany jako rzekoma nadzieja przeciwko pandemii, został pierwotnie opracowany w celu zwalczania zapalenia stawów. Nikt jednak nie informuje opinii publicznej, że stosowanie tego leku było związane z powikłaniami i setkami zgonów. Masowa promocja takich leków w obecnej pandemii może prawdopodobnie zabić więcej pacjentów przez skutki uboczne wynikające z ich zastosowania, niż z powodu śmierci w wyniku infekcji wirusowej.

Niezależnie od wątpliwej skuteczności, a także poważnych skutków ubocznych, producenci tych opatentowanych leków syntetycznych są już uznawani przez międzynarodowe środowiska finansowe za najbardziej dochodowe firmy inwestycyjne obecnych czasów!

 

II. Dlaczego do tej pory nie słyszeli Państwo o tych niezwykle ważnych informacjach zdrowotnych

Aby zrozumieć, dlaczego te ratujące życie informacje są strategicznie ukrywane przed Państwem, musimy zająć się kilkoma krytycznymi aspektami biznesu farmaceutycznego.

Jak działa model biznesowy przemysłu farmaceutycznego

W wielu częściach świata system opieki zdrowotnej leży w gestii i jest obsługiwany przez rządy krajowe.

W Europie, Ameryce Północnej i w wielu innych krajach, opieka zdrowotna jest w dużej mierze zdominowana przez wpływ prywatnych interesów, a mianowicie przez przemysł farmaceutyczny. Aby zrozumieć to zdumiewające przemilczenie faktu istnienia naturalnych rozwiązań zdrowotnych, należałoby przyjrzeć się modelowi biznesowemu tej branży.

Prawa przemysłu farmaceutycznego

 • Przede wszystkim przemysł farmaceutyczny nie jest branżą zdrowotną, ale jest biznesem inwestycyjnym, który ostatecznie odpowiada jedynie przed swymi udziałowcami.
 • Rynkami zbytu dla tego miliardowego przemysłu inwestycyjnego są choroby. Jego strategia biznesowa polega na rozszerzaniu swojego “rynku chorób” w skali globalnej.
 • Towary, które napędzają tę branżę, to opatentowane leki syntetyczne, a wygórowane opłaty patentowe decydują o “zwrocie z inwestycji”.
 • Zapobieganie chorobom i ich zwalczanie grozi zniszczeniem “rynku zbytu” dla tego przemysłu, a w dłuższej perspektywie doprowadzi do jego upadku.
 • Aby zabezpieczyć swoją przyszłość, lobbyści przemysłu farmaceutycznego walczą ze skutecznymi naturalnymi, niechronionymi patentami podejściami do zdrowia, a w szczególności z wysoce skutecznymi terapiami witaminowymi.

Zatajanie informacji zdrowotnych na temat możliwości jakie daje w sytuacji obecnej pandemii natura jest ściśle powiązane z tymi prawami.

Oszustwo, przekupstwo i chciwość

Na podstawie powyższej analizy, podczas jednego z moich publicznych wystąpień w Chemnitz, w Niemczech, w 1997 r., zdiagnozowałem biznes na chorobach jako największą przeszkodę dla zdrowia ludzkiego. Z przedstawioną tezą nie pozostałem długo sam. W kolejnych latach moja analiza weszła do głównego nurtu, a nawet pewni eksperci, zajmujący w przeszłości wpływowe stanowiska w służbie zdrowia publicznie ją potwierdzili.

 1. W oparciu o powyższą analizę modelu biznesowego przemysłu farmaceutycznego oczywistym jest, że taki przemysł może przetrwać i rozwijać się tylko wtedy, gdy jego prawdziwa natura będzie ukrywana przed ogółem społeczeństwa; w momencie, gdy powstawać będzie zwodniczy obraz przedstawiający ten przemysł jako “ostateczny autorytet” w zakresie dostawcy usług zdrowotnych; krótko mówiąc, gdy będzie przedstawiany światu jako dobroczyńca ludzkości  – co tak naprawdę jest przeciwieństwem jego prawdziwej natury.
 2. Ogromne zyski “biznesu z chorobą” są wykorzystywane do finansowania armii lobbystów świata polityki, mediów i medycyny. Politycy pozostający pod wpływem tej branży inwestycyjnej, i jej tak zwanych ekspertów, opracowują na szczeblu krajowym i międzynarodowym protekcjonistyczne ustawy mające zapewnić farmacji globalny monopol na produkty i edukację w zakresie zdrowia.  Restrykcyjne prawa w Europie, takie jak “Dyrektywa w sprawie suplementów żywnościowych” i “Rozporządzenie w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych” zostały celowo zaprojektowane, aby chronić interesy przemysłu farmaceutycznego. Pomimo, że w Europie złożono do zatwierdzenia ponad 44 tyś naturalnych oświadczeń zdrowotnych, to jednak tylko niecałe 300 z nich zostało zatwierdzonych i dopuszczonych do użytku. I to pomimo ponad stu lat badań naukowych prowadzonych  nad witaminami i innymi mikroskładnikami odżywczymi.
 3. W ciągu ostatnich dziesięcioleci wiele wiodących międzynarodowych mediów znalazło się pod wpływem przemysłu farmaceutycznego. Dotyczy to również mediów internetowych. Na przykład, wielomiliardowy inwestor przemysłu farmaceutycznego George Soros był “dobroczyńcą” Fundacji Wikimedia, organizacji stojącej za Wikipedią. Aby ukryć swoje powiązania z bogatymi darczyńcami mającymi powiązania z biznesem farmaceutycznym, Wikipedia sama nazywa siebie demokratyczną platformą informacyjną, do której rozwoju rzekomo każdy może się przyczynić.
 4. Wikipedia atakuje naukowców i zwolenników zdrowia, którzy ośmielają się ujawnić prawdziwą naturę przemysłu farmaceutycznego. W tym kontekście zachęcam Państwa do odwiedzenia strony internetowej Wikipedii i przeczytania jej artykułu o mnie, a następnie porównania go z prawdą.

Zbrodnie przeciwko ludzkości

Managers of IG Farben were charged at Nuremberg for crimes against humanity.

W ciągu swojej 150-letniej historii, międzynarodowe koncerny farmaceutyczne były uwikłane i zaangażowane w zbrodnie przeciwko ludzkości. Wystarczy wspomnieć tylko, że niemiecki przemysł chemiczno-farmaceutyczny stał się ekonomiczną siłą napędową dwóch wojen światowych.

Akta Norymberskiego Trybunału ds. Zbrodni Wojennych (sprawa VI) dokumentują, że Bayer, BASF i inne firmy (“kartel IG Farben”) stały się głównymi sponsorami dojścia do  władzy nazistów.

Podczas tego procesu kilku dyrektorów firm Bayer, BASF i innych niemieckich firm chemiczno-farmaceutycznych zostało skazanych za zbrodnie przeciwko ludzkości, w tym za nieludzkie wykorzystywanie niewinnych więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz poprzez testowanie na nich eksperymentalnych, opatentowanych później leków.

Telford Taylor, prokurator naczelny USA w Trybunale Norymberskim przeciwko tym firmom, powiedział o sojuszu zawiązanym pomiędzy firmami chemiczno-farmaceutycznymi a Trzecią Rzeszą:

“Ich celem było przekształcenie narodu niemieckiego w maszynę wojenną i przekształcenie go w przerażającą siłę destrukcji, tak że Niemcy najpierw poprzez brutalne groźby, a później poprzez wojnę, mogli narzucić swoją wolę i swoje panowanie Europie, a później także innym krajom.”

Z biegiem lat jedną z niewielu dużych międzynarodowych gazet, która chciała opublikować moje ostrzeżenia – w formie listów otwartych – o niebezpieczeństwie związanym z przemysłem farmaceutycznym, był “New York Times”. Ta uznana na arenie międzynarodowej gazeta, wydawana w Nowym Jorku, w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych, zasługuje na pochwałę za odwagę za przełamanie tej swoistej “zmowy milczenia”.

Naturalne zdrowie nie jest nam dane dobrowolnie

Jako naukowiec, który opublikował przełomowe odkrycia w dziedzinie naturalnego zdrowia, które – z naukowego punktu widzenia – zagrażają całemu modelowi biznesowemu przemysłu farmaceutycznego, stałem się “świadkiem historii” wyzwolenia ludzkiego zdrowia.

Moje publikacje naukowe z Linusem Paulingiem przedstawiły zasadniczo nowe koncepcje naukowe opisujące, w jaki sposób naturalne molekuły odgrywają decydującą rolę w zwalczaniu najczęstszych chorób naszych czasów, a mianowicie chorób układu krążenia, nowotworów i chorób wirusowych.

Choroby układu sercowo-naczyniowego

Choroby układu krążenia, zawały i udary mózgu zasadniczo są konsekwencją długotrwałego niedoboru witamin, zwłaszcza witaminy C. Niedobór ten prowadzi do osłabienia ścian naczyń krwionośnych, podobnie jak to ma miejsce w przypadku szkorbutu. Moja książka podsumowująca te odkrycia została w ciągu ostatniej dekady przetłumaczona na 14 języków i zmieniła postrzeganie tego poważnego problemu zdrowotnego na całym świecie. Obecnie wskaźnik śmiertelności z powodu zawału serca znacznie się obniżył, w niektórych krajach o ponad 50 procent.

Zastanówmy się krótko, co to oznacza: Leki farmaceutyczne, które zmniejszają objawy chorób układu krążenia, stanowią największą grupę przychodów dla farmacji. Zmniejszenie liczby zachorowań na choroby sercowo-naczyniowe o ponad 50% przekłada się mniej więcej na utratę ponad 50% zysków ze sprzedaży tych leków dla biznesu inwestycyjnego z chorobami – i to rok po roku.

Choroby zakaźne

Jedną z największych pandemii, przed obecną, był kryzys HIV/AIDS. W 2002 r., wraz z naszym zespołem badawczym, zostałem zaproszony przez Radę Badań Medycznych RPA do przyłączenia się do wysiłków rządu RPA na rzecz kontroli tej epidemii w ich kraju poprzez zastosowanie wiedzy z badań nad witaminami w przypadku chorób wirusowych. Bitwa o ustanowienie naturalnego zdrowia jako globalnej odpowiedzi na HIV/AIDS została udokumentowana w naszej książce END AIDS!

Dziesięć lat później, w listopadzie 2013 r., Journal of the American Medical Association (JAMA) opublikował wyniki 2-letniego badania osób zakażonych wirusem HIV, które codziennie otrzymywały suplement diety z określonymi mikroskładnikami odżywczymi. Badanie zakończyło się następującym stwierdzeniem:

“Dowody te potwierdzają, że zastosowanie specyficznej formuły mikroskładników odżywczych w terapii u osób dorosłych zakażonych HIV we wczesnych stadiach znacznie zmniejsza ryzyko rozwoju tej choroby.”

Rak

Jak opisano powyżej, przedstawiliśmy również zupełnie nowe rozumienie kontroli rozprzestrzeniania się chorób nowotworowych, a mianowicie poprzez zastosowanie naturalnych związków, takich jak lizyna i witamina C. Kompleksowe badania nad tym nowym sposobem kontroli epidemii nowotworów zostały podsumowane przez dr Niedzwiecki i przeze mnie w książce Zwycięstwo nad rakiem z 2012 r.

W 2020 r., 28 lat po pierwszej publikacji tego przełomowego odkrycia, biuletyn amerykańskiego Narodowego Instytutu Walki z Rakiem (NCI), jednej z największych instytucji zajmujących się badaniem nowotworów na świecie, zalecił lekarzom stosowanie wysokich dawek witaminy C w celu kontrolowania nowotworów. Artykuł kończy się konkluzją:

“. . . Biorąc pod uwagę obecne wysokie koszty finansowe nowych leków przeciwnowotworowych, racjonalne wydaje się poprawienie skuteczności obecnych terapii poprzez badanie ich klinicznych interakcji z witaminą C. Naszym zdaniem, wdrożenie tego paradygmatu leczenia może przynieść korzyści wielu pacjentom chorym na raka.”

Styczeń 2020 r. – Armagedon dla przemysłu farmaceutycznego

Zastanówmy się krótko co oznacza to zalecenie, opublikowane w biuletynie największej na świecie instytucji badającej nowotwory. Po stu latach opowiadania się za toksyczną chemioterapią podawaną na całym świecie milionom pacjentów chorych na raka jako rzekomym lekarstwu na tę chorobę, po wyłudzeniu od pacjentów i sektora zdrowia publicznego bilionów dolarów za pomocą tego oszustwa – teraz jasne jest, że prosta witamina jest lepsza od wszystkich tych drogich i toksycznych leków.

Przy obecnej przekraczającej 100 miliardów dolarów na rok sprzedaży opatentowanych leków na raka, ten lukratywny rynek został nagle zagrożony unicestwieniem przez skuteczne, przystępne cenowo terapie witaminowe. Łatwo teraz zrozumieć dlaczego styczeń 2020 r. oznacza początek Armagedonu dla przemysłu farmaceutycznego.

Aby bardziej wyjaśnić ten decydujący moment w historii podam Państwu jeszcze jeden przykład: Przez ponad wiek, rak był podtrzymywany przez farmaceutyczny biznes inwestycyjny jako prawie pewny wyrok śmierci. To ciągłe zagrożenie śmiercią zostało strategicznie wykorzystane do zdyscyplinowania milionów ludzi, aby zaakceptowali inwestycyjny biznes przemysłu farmaceutycznego jako jedynych dostarczyciela “nowoczesnej medycyny”. Wraz z uznaniem witaminy C za rozwiązanie dla epidemii nowotworów, ściągnięto zwodniczą maskę z całej farmacji. Przemysł farmaceutyczny został zmuszony do pokazania swojego prawdziwego pozbawionego skrupułów chciwego oblicza.

W styczniu 2020 r. inwestorzy przemysłu farmaceutycznego – a także dziesiątki tysięcy jego udziałowców ze świata polityki, mediów i medycyny na całym świecie – zdali sobie sprawę, że jeśli ta informacja rozprzestrzeni się na cały świat, to narażą się oni na niebezpieczeństwo jako współwinni zbrodni ludobójstwa. Zarówno koncerny farmaceutyczne, jak i lobbyści zostaliby postawieni przed sądem przez miliony ludzi reprezentowanych przez społeczności i narodowe służby zdrowia za bezprecedensowe szkody zdrowotne i ekonomiczne wyrządzone w ciągu dziesięcioleci.

W tym kontekście, ostatnie dramatyczne przemówienia, ogłoszenie stanu wyjątkowego, podobnie jak i inne środki podjęte przez niektórych polityków, ukazują się w całkiem nowym świetle. Z reguły: im głośniej krzyczą, tym bardziej drakońskie środki narzucają, ze względu na strach przed pociągnięciem do odpowiedzialności przez społeczność międzynarodową.

Wśród tych głosów politycznych prym wiedli, co nie dziwi, polityczni przedstawiciele kluczowych krajów eksportujących leki farmaceutyczne. Ich retoryka była naprawdę zadziwiająca: Emmanuel Macron mówiący Francuzom, że żyją w czasach wojny, czy Angela Merkel wmawiająca Niemcom kryzys, którego nie widziano “od czasów II wojny światowej” to tylko dwa przykłady z ostatnich dni.

Zorganizowane tłumienie zdrowotnych korzyści płynących ze stosowania witamin jest zbrodnią przeciwko ludzkości

Celowe przemilczanie i pomijanie naukowo udokumentowanych korzyści zdrowotnych witamin przez polityków w czasie obecnego kryzysu jest przestępstwem. Te naturalne rozwiązania zdrowotne są łatwo dostępne dla milionów ludzi – i mogą potencjalnie ratować życie. Żadnemu politykowi nie powinno ujść na sucho tłumaczenie “nie wiedziałem”.

Zachęcam Państwa do skonfrontowania swojego lokalnego, regionalnego i krajowego przywództwa politycznego z faktami zawartymi w tym liście i zwrócenia się do nich o publiczne przedstawienie swojego stanowiska.

Kiedy patrzymy na obecny kryzys, musimy zadać sobie pytanie:

 • Czy można było uniknąć tego kryzysu zdrowotnego, gdyby ludzie lepiej rozumieli rolę witamin i innych mikroskładników odżywczych we wzmacnianiu układu odpornościowego?
 • Czy rozpowszechnianie tych informacji w ciągu ostatnich dziesięcioleci w ramach polityki zdrowia publicznego – a w szczególności wśród dzieci i seniorów – mogło przyczynić się do powstrzymania lub nawet uniknięcia obecnej pandemii i wielu innych wcześniej?

Odpowiadając na te pytania ludzkość musi przyjrzeć się bliżej roli rządu niemieckiego i jego wieloletnim wysiłkom na rzecz zakazu stosowania terapii naturalnych – w tym witamin – na skalę światową, mając na uwadze tylko jeden cel – ochronę działalności eksportowej niemieckich firm farmaceutycznych, które przez wiele lat były wiodącymi eksporterami leków na całym świecie.

Pod auspicjami rządu Niemiec podjęto międzynarodowy wysiłek mający na celu zakazanie wszelkich profilaktycznych i terapeutycznych oświadczeń zdrowotnych dotyczących witamin i innych naturalnych, nieopatentowanych substancji naturalnych. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza rząd niemiecki, za pośrednictwem tzw. Komisji Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius Commission), wykorzystywał międzynarodowe organizacje, takie jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), próbując narzucić swoje nieetyczne interesy ponad 200 krajom świata.

W konsekwencji tej pozbawionej skrupułów globalnej strategii, badania i edukacja na temat korzyści zdrowotnych witamin i innych naturalnych terapii były systematycznie dyskredytowane, nie było finansowane a często nawet były całkowite zakazywane w większości krajów na świecie.

Przy ustalonych korzyściach zdrowotnych witamin we wzmacnianiu układu odpornościowego i zwalczaniu infekcji wirusowych, konsekwencje systematycznego tłumienia tej wiedzy przed ludzi na całym świecie są oczywiste: Obecnej pandemii można byłoby w dużej mierze uniknąć, gdyby ta wiedza stała się częścią polityki zdrowia publicznego na całym świecie.

Jest również oczywiste, że sytuacja ekonomiczna w niektórych krajach, w których ludzie mają utrudniony dostęp do świeżych owoców i warzyw lub suplementów diety, znacznie pogarsza sytuację milionów ludzi tam żyjących. Może to tłumaczyć, że obecna pandemia dotyka w szczególności takie kraje jak Iran, który przez lata zmagał się z sankcjami gospodarczymi. We Włoszech dziesięciolecia braku równowagi handlowej pomiędzy bogatszymi i biedniejszymi krajami Unii Europejskiej sprawiły, że kraj ten stał się słaby gospodarczo, a jego obywatele zostali pozostawieni samymi sobie.

Krótko mówiąc, cały świat płaci obecnie cenę za dziesięciolecia nieodpowiedzialnych działań rządu niemieckiego i nienasyconej chciwości międzynarodowych firm farmaceutycznych. W oparciu o powyższe informacje zwykli ludzie i poszczególne rządy na całym świecie znają już właściwy adres, pod którym mogą się zgłosić po odszkodowania za ogromne straty gospodarcze, jakie ponieśli w czasie obecnego kryzysu.

Nowe prawdy przechodzą przez trzy etapy

Arthur Schopenhauer: “Cała prawda przechodzi zawsze przez trzy etapy. Po pierwsze, jest wyśmiewana i zniekształcana. Następnie jest zwalczana. I w końcu, jest uważana za oczywistą.”

Filozof Arthur Schopenhauer powiedział kiedyś: “Cała prawda przechodzi zawsze przez trzy etapy. Po pierwsze, jest wyśmiewana i zniekształcana. Następnie jest zwalczana. I w końcu, jest uważana za oczywistą.” Bitwa o wyzwolenie naturalnego zdrowia nie jest tutuaj wyjątkiem.

Publikacje Linusa Paulinga i moje na początku lat 90-tych od razu wywołały ostre reakcje. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA), która w tym czasie była mocno atakowana przez lobbystów branży przemysłu farmaceutycznego, ogłosiła, że zgodnie z prawem chce zamienić witaminy w leki na receptę.

Ten protekcjonistyczny plan, zapoczątkowany w interesie przemysłu farmaceutycznego, okazał się jednak nieskuteczny. Dziesiątki milionów konsumentów witamin – “największy ruch oddolny od czasów wojny w Wietnamie” (Newsweek) – broniło prawa swobodnego dostępu do naturalnego zdrowia i doprowadziło do uchwalenia przez Kongres USA tzw. “Dietary Supplement Health and Education Act” (DSHEA). Ta ustawa z 1994 r. po raz pierwszy pozwoliła na publiczne ogłoszenie oświadczeń zdrowotnych produktów zawierających witaminy i inne substancje naturalne.

Ta nowa ustawa skutecznie zakończyła prawie sto lat w historii USA, podczas których ratujące życie informacje na temat naturalnego zdrowia były celowo zagłuszane i utrzymywane w tajemnicy przez prawa narzucone w imieniu przemysłu farmaceutycznego.

Było też wiele reakcji na szczeblu międzynarodowym, których przytaczanie wykraczałoby mocno poza zakres tego listu. Przykładem jednym z wielu może być decyzja podjęta ponad 25 lat temu przez chiński rząd o rozpoczęciu masowej produkcji witaminy C, dzięki czemu Chiny są dzisiaj zdecydowanie największym producentem tej niezbędnej nam wszystkim witaminy. Bez tej podjętej kiedyś decyzji Chiny mogłyby sobie nie poradzić z obecną pandemią.

Pomimo całego oporu nasz zespół badawczy i ja byliśmy w stanie przyczynić się do obrony i stopniowego rozszerzania tej cennej wiedzy na temat zdrowia. Podczas poprzednich pandemii: ptasiej grypy i SARS, odniosłem się w tej sprawie do międzynarodowych gazet, które opublikowały nasze “Informacje o zdrowiu publicznym” na temat wartości witamin w zwalczaniu tych pandemii.

  • W 2003 r., w szczytowym momencie globalnego strachu przed SARS, opublikowałem w South China Morning Post fakty na temat walki z tą chorobą za pomocą nauko potwierdzonych środków naturalnych. Znaczenie tych informacji dla obecnej pandemii jest oczywiste: wirus wywołujący obecną pandemię jest bliskim krewnym wirusa SARS z 2003 r.
  • W 2005 r. New York Times opublikował mój List Otwarty “Do ludzi i rządów na całym świecie” w sprawie zachęcających wyników naszych badań nad HIV/AIDS w Republice Południowej Afryki. Pełny tytuł tego Listu otwartego brzmiał: “Zatrzymać ludobójstwo AIDS przez kartel farmaceutyczny!”
  • W 2006 r., podczas globalnego kryzysu związanego z ptasią grypą, opublikowałem kolejną informację na temat zdrowia publicznego w New York Timesie.

Pandemie SARS i ptasiej grypy niedługo później zniknęły.

Z perspektywy czasu, począwszy od naszych przełomowych publikacji na początku lat 90-tych, światowa społeczność naukowców przyczyniła się do publikacji ponad 100 tyś badań naukowych na temat korzyści zdrowotnych witamin i innych mikroskładników odżywczych. Prawie żadne z tych badań nie zostałoby opublikowane bez walki o wyzwolenie ludzkiego zdrowia, o które walczę od prawie trzech dekad.

Katastrofalna rola tzw. “ekspertów” w manipulowaniu opinią publiczną

Ponieważ obecny kryzys trwa nadal, coraz więcej polityków stwierdza, że ich decyzje opierają się na zaleceniach tzw. ekspertów. Warto więc bliżej przyjrzeć się, kim są ci “eksperci” i czyim interesom służą przede wszystkim.

Niezależnie od tego, czy są to naukowcy, wirusolodzy, dziennikarze czy samozwańczy “eksperci” – zasadniczo wszyscy oni są bezpośrednio lub pośrednio zależni od przemysłu farmaceutycznego. Niektórzy z nich są bezpośrednio na liście płac tej grupy interesów, inni otrzymują tak zwane “fundusze zewnętrzne” na prowadzenie badań zorientowanych na farmację, a jeszcze inni są zależni od pieniędzy z ich reklam.

W czasie obecnego kryzysu eksperci ci dbają o to, aby politycy, którym “doradzają”, podejmowali działania zgodne z interesami przemysłu farmaceutycznego. Nie jest więc zaskoczeniem, że globalna retoryka straszenia dociera do nas na wszystkie możliwe sposoby – i że głosy opowiadające się za skutecznymi naturalnymi alternatywami są zagłuszane. To musi się skończyć!

Mieszkańcy każdego narodu mają prawo natychmiast dowiedzieć się, że istnieją skuteczne, bezpieczne i przystępne cenowo środki w postaci witamin, aby wzmocnić ich system odpornościowy i pomóc chronić ich zdrowie przed infekcjami wirusowymi. Pozbawienie ludzi tej potencjalnie ratującej życie informacji jest zbrodnią przeciwko ludzkości!

Aby mieć pewność, że ta straszliwa zależność od propagandy firm farmaceutycznych niedługo się już skończy, gorąco zachęcam Państwa, czytelników tego listu, do przesłania nam nazwisk takich „ekspertów”, którzy – umyślnie lub przez swoje zaniedbanie – wprowadzają w błąd tylu ludzi w sprawach życia i śmierci. Dopilnujemy, aby nazwiska tych „ekspertów” zostały umieszczone na specjalnej stronie internetowej, aby powstrzymać tę nieodpowiedzialną dezinformację społeczeństw.

 

Podsumowanie:

 1. Podobnie jak w przypadku przemysłu naftowego, również wielomiliardowy “biznes inwestycyjny z chorobą” przemysłu farmaceutycznego jest skazany na zagładę w niedalekiej przyszłości. W ostatnich latach witaminy, jak również inne mikroskładniki odżywcze, okazały się lepsze od opatentowanych leków przeciwko prawie wszystkim chorobom – w tym chorobom serca, nowotworom i wielu chorobom zakaźnym. A społeczeństwa na całym świecie coraz częściej domagają się dostępu do terapii naturalnych opartych na podstawach naukowych, a nie do toksycznych leków syntetycznych.
 2. W obliczu zniknięcia chorób, grupa inwestycyjna stojąca za tą branżą poniesie długotrwałe straty sięgające dziesiątek bilionów dolarów.
 3. Aby opóźnić swój upadek, kręgi inwestycyjne mają teraz tylko jedną możliwość: Uzyskanie bezpośredniego dostępu do szczebli wykonawczych rządów na całym świecie oraz narzucenie im kontynuacji swojej działalności poprzez wprowadzenie w życie nadzwyczajnych przepisów.
 4. Przepisy te obejmowałyby szereg środków, które uznawałyby działania przemysłu farmaceutycznego za konieczne a nawet „ponad prawem”; egzekwowałyby obowiązek stosowania leków lub szczepień; zajmowałyby mienie lub cenzurowałyby wszelkie informacje kwestionujące ich “działalność inwestycyjną z chorobą”. Krótko mówiąc, takie środki ustanowiłyby dyktaturę korporacyjną w interesie przemysłu farmaceutycznego.
 5. Oczywiście, żadne demokratyczne społeczeństwo nie poddałoby się dobrowolnie takiemu uściskowi władzy przez interesy korporacyjne. Zatem przemysł farmaceutyczny musi stworzyć globalny scenariusz strachu, który zasadniczo paraliżuje życie społeczne i gospodarkę na całym świecie. Tylko w takim stanie globalnego paraliżu ludzkość zaakceptowałaby te drakońskie środki.
 6. Niewiele scenariuszy jest w stanie stworzyć taką sytuację psychologiczną globalnego paraliżu. Jednym z nich jest użycie broni masowego rażenia w scenariuszu wojennym. Inny scenariusz, w czasie pokoju, to globalna epidemia chorób, dokładnie jak obecna pandemia.
 7. Aby sztucznie wytworzyć taką globalną atmosferę strachu, biznes inwestycyjny przemysłu farmaceutycznego wykorzystuje tzw. ekspertów: lekarzy i naukowców, z których w zasadzie wszyscy są albo bezpośrednio albo pośrednio na liście płac przemysłu farmaceutycznego.
 8. Ci tak zwani “eksperci” pełnią wiele funkcji w imieniu swoich udziałowców z branży farmaceutycznej:
  1. Aby chronić swoje własne interesy, muszą za wszelką cenę zadbać o to, by żadne alternatywne sposoby leczenia nie zostały uznane i zaaprobowane. Aby to osiągnąć, muszą publicznie zdyskredytować naukowo udowodnione korzyści zdrowotne witamin.
  2. Muszą zaprezentować się jako jedyni dostarczyciele rozwiązań zdrowotnych i de facto “wybawiciele ludzkości”.
  3. Muszą się upewnić, że (z reguły naukowo nieświadomi) politycy zwrócą się do nich po instrukcje do publicznych wystąpień i wydawania nakazów i ustaw w nagłych wypadkach.
  4. Muszą karmić media – z których wiele jest uzależnionych od reklam leków – swoją “ekspercką” perspektywą, zasadniczo promującą interesy biznesu farmaceutycznego.
 9. W związku z tym przemysł farmaceutyczny celowo nadużywa obecnej pandemii, wszczynając “psychologiczną wojnę” przeciwko ludzkości, mając na uwadze tylko jeden cel: zabezpieczenie własnego przetrwania i wielomiliardowych zysków w przyszłości.
 10. Inwestorzy stojący za przemysłem farmaceutycznym mają teraz powody ku radości ponieważ:
  1. Widzą ogromny zysk ze sprzedaży leków antywirusowych i innych potencjalnie toksycznych leków na utworzonym przez nich globalnym rynku.
  2. Dostrzegają szansę na przetrwanie ich skazanego na porażkę „biznesu z chorobą” – w razie potrzeby przez zniesienie demokracji, nałożenie odpowiednich ustaw i ustanowienie stałych „dyktatur korporacyjnych”.
  3. Widzą zadziwiająca łatwość, z jaką mogą przestraszyć miliony ludzi poprzez manipulowanie decydentami politycznymi i mediami przez tak zwanych ekspertów, którzy są bezpośrednio lub pośrednio uzależnieni finansowo od przemysłu farmaceutycznego.
 11. Bez ujawnienia tego oszustwa przy pomocy tego Listu Otwartego, bez wyciągania na światło dzienne gigantycznych interesów ekonomicznych stojących za tym globalnym strachem i paraliżem, ludzie na całym świecie nie będą w stanie dostrzec tego zwodniczego schematu i w ostateczności go zakończyć.
 12. Tak więc, podczas gdy inwestorzy przemysłu farmaceutycznego myślą, że ich “zabawa” właśnie się rozpoczęła – to tak naprawdę ona właśnie się kończy! Ujawnienie tego podstępu – zwłaszcza manipulowanie opinią publiczną przez “ekspertów” tych miliardowych interesów – nie pozwoli na kontynuację tego oszustwa. Niniejszy List Otwarty został opublikowany, aby położyć kres obecnej histerii, pozwolić milionom ludzi na wzmocnienie ich systemu odpornościowego za pomocą skutecznych, naturalnych środków i aby zapewnić wszystkich, że życie na Ziemi powróci do normy.

Poniższa grafika podsumowuje trwającą obecnie światową publiczną manipulację kierowaną przez omówioną już wcześniej grupę interesów:

III. Jasna odpowiedź: Co możemy teraz zrobić

W obliczu obecnej pandemii, należy podjąć odpowiedzialne działania w celu jej powstrzymania. Nie ma jednak powodu do histerii ani do globalnego paraliżu psychologicznego napędzającego tę pandemię, który służyłby przede wszystkim interesom korporacyjnym.

Dlatego też należy stosować się do zaleceń władz w zakresie bezpieczeństwa, ale nie ma powodu, aby rezygnować z podstawowych praw człowieka. Wręcz przeciwnie, teraz nadszedł moment, aby ich szczególnie bronić.

Niniejszy List Otwarty podaje skuteczne, bezpieczne i niedrogie metody i środki, które pozwolą wzmocnić odporność organizmu. Oczywiście informacje te wykraczają daleko poza obecną pandemię. Witaminy i inne niezbędne mikroelementy są skuteczne w zapobieganiu również innym chorobom, w tym chorobom układu krążenia i nowotworom. Dla poszczególnych ludzi i rządów całego świata obecny kryzys stanowi zatem wyjątkową okazję do zapoznania się z szybkimi postępami w tej dziedzinie nauk medycznych i dokonania ogromnego zwrotu w kierunku globalnej zmiany systemu opieki zdrowotnej, który skupia się na zapobieganiu i eliminowaniu chorób.

Niniejszym wzywam:

1. Ludzi na całym świecie

Zawsze należy postępować zgodnie z instrukcjami władz. Poniższe zalecenia są zaleceniami dodatkowymi:

Zalecenia krótkoterminowe:

 • Zaopatrzmy się w – najlepiej świeże – owoce i warzywa, bogate w witaminy i niezbędne aminokwasy, które będą stanowiły główne źródło pożywienia przez cały dzień. Jeśli to możliwe, to zachęcamy każdego do założenia własnego ogródka ekologicznego.
 • Walczmy z izolacją, strachem i paraliżem poprzez uważne przeczytanie tego listu i przeanalizowanie zawartych w nim linków.
 • Zapoznajmy się z aktualną wiedzą na temat zalet mikroskładników odżywczych w największej na świecie medycznej bibliotece internetowej Pubmed.gov. Szukając poniższych słów kluczowych, zaskoczy Państwa ilość wiedzy, która już dziś jest dostępna:
 • Mogą Państwo skorzystać z translatorów online, aby przetłumaczyć dostępne streszczenia (abstrakty) tych badań na język polski. Nawet jeśli są to teksty naukowe, to będą Państwo zaskoczeni, jak wiele mogą Państwo z nich zrozumieć.
 • Po zapoznaniu się z tym ogromem informacji na temat zdrowia naturalnego, proponuję włączenia telewizora i obejrzenia wiadomości lub przeczytania jakiejkolwiek gazety. Z tych mediów nie dowiedzą się Państwo o tysiącach badań nad korzyściami zdrowotnymi witamin. Dzięki temu będą mogli Państwo doświadczyć zadziwiającej “ciszy” na temat zdrowia naturalnego w mediach.
 • Zachęcam do prowadzenia rozmów o korzyściach zdrowotnych stosowania witamin w walce z infekcjami i innymi chorobami w rodzinie, lokalnej społeczności, kościele, klubie sportowym itp.
 • Proszę o przesłanie informacji zawartych w tym Liście mailem wszystkim swoim kontaktom.
 • Proszę o wydrukowanie tego Listu i przesłanie jego kopii osobom niekorzystającym z Internetu, aby również one mogły zapoznać się z tymi ważnymi informacjami.
 • Prawie żaden decydent polityczny – od szczebla lokalnego do krajowego – nie posiada tych informacji. Proszę więc przesłać kopię tego listu do swego prezydenta miasta, burmistrza czy innych politycznych przedstawicieli Państwa lokalnych społeczności. Następnie proszę się z nimi skontaktować i upewnić się, że List ten przeczytali. Należałoby również poprosić ich o przekazanie zawartych w nim informacji na wyższe szczeble władzy.
 • Proszę wspomóc swój własny system odpornościowy oraz swoich dzieci i bliskich poprzez opracowanie “planu zdrowia rodziny” opartego na zdrowym żywieniu. W ten sposób obecny kryzys zamieni się w zmieniające życie pozytywne doświadczenie.

Zalecenia średnioterminowe:

 • Proszę o grupowanie się, stworzenie grupy ludzi o podobnych poglądach w Państwa sąsiedztwie, w pracy lub w lokalnej społeczności.
 • Proszę nie izolować się jeśli nie jest to konieczne.
 • Proszę zadbać o to, aby naturalne, prewencyjne zdrowie stało się integralną częścią polityki lokalnej.
 • Włączajmy historię przemysłu farmaceutycznego – i jej motywów nadużywania obecnej pandemii – na stałe do programów nauczania w szkołach i szkolnictwie wyższym. W ten sposób zapewnimy, że przyszłe pokolenia będą “uodpornione” na wszelkie próby takiego nadużycia w przyszłości. Wykorzystajcie Państwo informacje, które otrzymaliście w tym Liście Otwartym.
 • Propagujmy inicjatywy programów szkolnych w zakresie edukacji zdrowotno-żywieniowej oraz zakładania ogródków przyszkolnych, gdzie dzieci będą mogły się dowiedzieć się o ścisłym związku między żywieniem bogatym w witaminy a zdrowiem.
 • Proszę również o pomoc w zainicjowaniu projektów działkowych w lokalnych domach seniorów, które są szczególnie dotknięte obecnym kryzysem. Należałoby zadbać o to, aby sadzić tam rośliny, krzewy i drzewa bogate w witaminy, a także, aby dostarczać seniorom związanych z nimi informacji zdrowotnych.

Zalecenia długoterminowe:

2. Samorządy lokalne

 • Gorąco zachęcam do zasięgnięcia informacji o znaczeniu diety bogatej w witaminy i dodatkowej suplementacji, aby poprawić działanie własnego układu odpornościowego oraz ludzi żyjących w Państwa lokalnych społecznościach.
 • Również lokalni dietetycy są dobrym źródłem informacji. Proszę o zapoznanie się z obszerną listą badań, która jest dostępna na stronie internetowej naszego Instytutu Badawczego oraz w innych źródłach, niezależnych od interesów korporacyjnych.
 • Zachęcam do tworzenia lokalnych programów dostarczania bezpłatnych suplementów diety dla najbardziej potrzebujących członków Państwa społeczności, zwłaszcza dla dzieci w lokalnych przedszkolach i szkołach oraz osób starszych mieszkających w domach opieki.
 • Zachęcam lokalne firmy, jak również publiczne i prywatne organizacje i instytucje do dotowania zakupu suplementów diety dla swoich pracowników.

3. Rządy krajowe

 • Nie pozwólmy, aby “eksperci” bezpośrednio lub pośrednio związani z przemysłem farmaceutycznym wywierali na nas presję.
 • Naukowcy i lekarze, którzy badają działanie mikroskładników odżywczych, powinni mieć udział w podejmowania decyzji politycznych.
 • Wprowadźmy żywieniową i profilaktyczną edukację zdrowotną do programów nauczania, począwszy od szkół podstawowych aż po szkolnictwo wyższe.
 • Rozpocznijmy masową produkcję witamin i innych niezbędnych mikroskładników odżywczych we własnym kraju, aby zapewnić sobie te ważne substancje odżywcze w niskich cenach i aby zmniejszyć swoją zależność od zagranicznych producentów.
 • Postarajmy się, aby publiczne uczelnie w Polsce tworzyły nowe kierunki profilaktyki i zdrowia.
 • Utwórzmy niezależny krajowy instytut badawczy, który zajmie się potrzebami zdrowotnymi ludności w Polsce, koncentrując się na profilaktyce zdrowotnej, a nie na dalszym uzależnieniu od inwestycji farmaceutycznych, które są przede wszystkim skierowane na swoich udziałowców.

4. Rządy krajów rozwijających się

 • Zapoznajmy się z przytłaczającą ilością wiedzą na temat wszechstronnych korzyści zdrowotnych bogatych w witaminy owoców i warzyw, które bardzo dobrze rosną w regionach tropikalnych i subtropikalnych.
 • Zainicjujmy i ułatwmy powstawanie ogródków działkowych z bogatymi w witaminy roślinami w całym kraju. Zezwalajmy na użyczenie lub bezpłatne przekazanie ziemi leżącej odłogiem pod budowę dużych ogrodów społecznościowych.
 • Promujmy wiedzę na temat odżywiania bogatego w witaminy i walki z najczęstszymi problemami zdrowotnymi w danym kraju, zarówno online jak i offline. Zachęcajmy ludzi mieszkających na terenach wiejskich i miejskich do rozwijania kreatywnych form prowadzenia “zdrowego ogrodnictwa”.
 • Nie pozwólmy, aby zagraniczni politycy nadużyli obecnego globalnego klimatu strachu, pozwalając, aby dany rząd był naciskany na podpisywanie umów, które za obietnicą “wolnego handlu” dążą do wymuszenia importu opatentowanych leków syntetycznych do najbiedniejszych krajów.
 • Chrońmy swoje kraje przed ekspansją kolonializmu farmaceutycznego w następstwie obecnej pandemii.

5. Społeczność zdrowia naturalnego

 • Miliony ludzi na całym świecie jest już świadomych ważnej roli, jaką odgrywa naturalne podejście w ochronie zdrowia własnego i swoich społeczności. Niestety, w obecnej sytuacji ta cenna wiedza jest często uważana za gorszą od syntetycznych leków przeciwwirusowych i jest spychana na margines przez interesy przemysłu farmaceutycznego.
 • Zachęcam Państwa do opowiedzenia się po stronie wiedzy, którą Państwo już posiadają lub którą nabyliście w czasie czytania tego Listu. Fakty naukowe są jasne: witamina C i inne niezbędne składniki odżywcze mogą skutecznie blokować namnażanie i rozprzestrzenianie się wielu wirusów – bez toksycznych skutków ubocznych leków farmaceutycznych.
 • Nie pozwólmy, aby lobbyści przemysłu farmaceutycznego w polityce, mediach i medycynie byli jedynym głosem w obecnym kryzysie zdrowotnym. Niech da się słyszeć również Państwa głos!

6. Lekarze

 • Niestety, ale uczelnie medyczne na całym świecie ucząc “farmakologii”, prawie nigdy nie edukują przyszłych lekarzy o korzyściach zdrowotnych, które dają witaminy. Nie jest to wcale przypadek: dzieje się tak pod wpływem przemysłu farmaceutycznego, który jest zainteresowany jedynie szkoleniem lekarzy w zakresie wprowadzania na rynek opatentowanych leków syntetycznych. W wielu krajach wsparcie finansowe ze strony firm farmaceutycznych jest oficjalnym kryterium wyznaczania kierowników wydziałów uczelni medycznych.
 • Tak więc od pokoleń, wielu lekarzy ma niewielką wiedzę na temat ogromnych korzyści zdrowotnych płynących ze stosowania mikroskładników odżywczych. Jest to szczególnie szkodliwe i niepokojące w czasie obecnego kryzysu. Co więcej, w obliczu pandemii – i niedostępności skutecznych metod jej leczenia – lekarze na całym świecie również są sparaliżowani, niektórzy z nich odmawiają przyjęcia pacjentów w potrzebie. To tylko jeszcze bardziej pogarsza stan psychologiczny związany ze strachem w wielu społecznościach.
 • W trosce o zdrowie Państwa pacjentów wzywam wszystkich lekarzy do zapoznania się z ogromnymi korzyściami zdrowotnymi stosowania witamin w celu wzmacnianiu układu odpornościowego i w zwalczaniu infekcji wirusowych. W szczególności polecam Państwu zapoznanie się z badaniami ze szpitali dotkniętych pandemią, gdzie wysokie dawki witaminy C – podawane dożylnie – doprowadziły do wyleczenia ciężko chorych pacjentów dotkniętych pandemią.
 • Zachęcam do stosowania w obecnej pandemii naturalnego, opartego na naukowych podstawach podejścia do Państwa pacjentów. Pomóżcie wzmocnić ich system odpornościowy jako środek zapobiegawczy i w razie potrzeby leczcie ich wlewami witaminowymi!
 • Zachęcam Państwa do stania się liderami Waszych społeczności lokalnych poprzez pomoc w walce ze strachem i paraliżem. Proszę przekazać swoim pacjentom fakty naukowe dotyczące decydującej roli mikroskładników odżywczych i wyjaśnienie im, jak mogą budować odporność immunologiczną i zwalczać w ten sposób choroby wirusowe.
 • Proszę o pozostanie w kontakcie z naszym Instytutem Badawczym poprzez jego stronę internetową, aby mieć pewność, że pozostaną Państwo na bieżąco z naszymi najnowszymi osiągnięciami i doniesieniami.

7. Naukowcy

 • Mając dowody na to, że korzyści płynące ze stosowania mikroskładników odżywczych dla zdrowia ludzkiego są tak przytłaczające i niezbite, odpowiedzialni naukowcy powinni skupić się na poszerzaniu tej wiedzy i udostępnianiu jej ludzkości w walce o kontrolowanie chorób.
 • Walka o ograniczenie – i być może pewnego dnia o całkowitą eliminację – powszechnie występujących dziś chorób jest kolejnym wielkim wyzwaniem jednoczącym całą ludzkość.
 • Nie bójmy się początkowych sprzeciwów niektórych kolegów po fachu: Dzięki około 100 tyś badań naukowych dokumentujących korzyści zdrowotne stosowania witamin, kroki podjęte w kierunku osiągnięcia pełnej profilaktyki zdrowia stały się już nieodwracalne.

 

Zdrowie naturalne staje się prawem człowieka

Być może niektórzy z Państwa z niedowierzaniem czytają treść tego Listu Otwartego. Czy to naprawdę możliwe, że w społeczeństwie powstał potężny globalny przemysł, który opiera się na tak nieetycznych zasadach, a teraz – gdy społeczność światowa odwraca się od niego plecami – próbuje ugruntować swoją władzę nad ludzkością chcąc wprowadzić pewne przepisy prawne i prowadząc psychologiczne działania wojenne?

Dla wszystkich powątpiewających jeszcze w to Czytelników pomocna może być tutaj następująca analogia historyczna: W XVI w. postęp cywilizacyjny osiągnął punkt, w którym ludzkość „dorosła”, by zapoczątkować czasy nowożytne. Średniowieczne mocarstwa nalegały jednak na utrzymanie swoich feudalnych przywilejów. W wynikłej z tego “wojnie 30-letniej” te średniowieczne potęgi Europy wciągnęły w otchłań działań wojennych cały kontynent. Na próżno jednak – nie można było powstrzymać już nadejścia czasów nowożytnych. Tą historyczną analogią podzieliłem się już 17 lat temu, 9 marca 2003 r. z czytelnikami “New York Timesa”.

Na chwilę obecną produkty i towary światowego biznesu petrochemicznego i przemysłu farmaceutycznego są systematycznie zastępowane przez ludzi na całym świecie nowocześniejszymi i bezpieczniejszymi technologiami. Oczekiwanie na upadek tych wielomiliardowych, globalnych firm inwestycyjnych, stanowi egzystencjalne zagrożenie dla ich interesariuszy. Próbując przesunąć jeszcze w czasie swój własny upadek, podmioty te są najwyraźniej gotowe pociągnąć w tę otchłań wraz z sobą całą ludzkość poprzez zrujnowanie niezliczonych istnień ludzkich i przedsiębiorstw, ograniczając prawa człowieka i chcąc znieść demokrację.

Obecna pandemia jest decydującym momentem w historii ludzkości. W XVI w. narody Europy nie miały szans na uniknięcie zniszczenia swojego kontynentu – nie było bowiem precedensu w historii, z którego mogłyby się uczyć. Dziś sytuacja jest inna: Wydarzeniami sprzed prawie 400 lat dają nam takie historyczne podobieństwo – dlatego możemy działać i temu zapobiegać!

Przy pomocą informacji zawartych w tym Liście, ludzie i poszczególne rządy krajów całego świata mają teraz możliwość – i odpowiedzialność – ochrony demokracji i przekształcenia tego kryzysu w jeden z największych kroków naprzód w historii ludzkości: Punktem wyjścia dla globalnego ruchu, którego celem jest wyzwolenie ludzkiego zdrowia ze stuletniej niewoli przez pewnej grupy interesów – i oddanie w ręce następnego pokolenia znacznie zdrowszego świata.

Naturalne zdrowie staje się teraz właśnie prawem człowiekiem!

Z najlepszymi życzeniami zdrowia,
dr med. Matthias Rath

 


Proszę przekazać ten List Otwarty każdemu, kogo Państwo znają.

Wersja online tego Listu Otwartego może zostać zmieniona i dostosowana do aktualnych wydarzeń.

Niniejszy List Otwarty dr Ratha może być postrzegany przez niektórych jako reklama suplementów diety. Jednakże Dr Rath wykorzystuje sprzedaż suplementów, których formuły zostały opracowane w jego Instytucie Badawczym w celu sfinansowania kontynuacji tych niezależnych i ratujących życie badań. Cała jego organizacja jest non-profit, więc używając tych suplementów każdy może być pewien, że pomaga promować profilaktykę zdrowotną na całym świecie. Ten model biznesowy nienastawiony na zysk stoi w jawnej sprzeczności z innymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami zdrowotnymi, w tym ze Światową Organizacją Zdrowia, która zasadniczo działa jako organizacja publiczno-prywatna, na której globalną politykę przemysł farmaceutyczny ma duży wpływ.