The resignation of Joseph Ratzinger as Pope: Has the world been told the truth?
February 22, 2013
Auschwitz Conference Lectures 2013
July 25, 2013

Postęp Medycyny Komórkowej w kluczowych aspektach naszego zdrowia

Wykład dr Niedzwiecki, Poznań, 2013 r.