New York State Hospitals Treating Coronavirus Patients With High Doses Of Vitamin C
March 27, 2020
CoQ10 Improves Survival From Sepsis, A Common Cause Of Death In Coronavirus Patients
April 3, 2020

Laten we het virus stoppen!
Laten we de hysterie beëindigen!

Lees de open brief
door Dr. Matthias Rath
Over de 2020 pandemie

Vertalingen: Deutsch | Español | Français | Ελληνικά | Italiano | Nederlands | Polski | Português | Русский

 

Vragen die in deze Open Brief beantwoord worden

 • Had de huidige pandemie voorkomen of snel ingedamd kunnen worden, wanneer de met negen Nobelprijzen ondersteunde kennis over het belang van microvoedingsstoffen voor het immuunsysteem, in de afgelopen decennia wereldwijd bekend was gemaakt?
 • Waarom zijn de sterftecijfers in Italië, Iran, Spanje en bepaalde andere landen zo hoog; maakt de slechtere economische situatie, en daarmee onlosmakelijk verbonden onderverzorging met microvoedingsstoffen miljoenen mensen extra vatbaar?
 • Waarom sterven alleen wij mensen aan het virus dat de actuele pandemie veroorzaakt, maar nauwelijks andere levende wezens; zelfs niet degene die het virus overbrengen?
 • Waarom heeft meer dan 99% van de mensen die door de pandemie ziek worden en sterven, ernstige andere aandoeningen, waaronder hoge bloeddruk, diabetes en bepaalde andere gezondheidsproblemen?
 • Waarom wordt er geen aandacht geschonken aan meer dan 28.000 wetenschappelijke studies die een verband aantonen tussen vitamines/antioxidanten en preventie van diabetes? Die studies zijn te vinden op de website pubmed.gov, de medische online-bibliotheek van het Amerikaanse National Institute of Health à zoek op “antioxidant and diabetes”
 • Waarom wordt er geen aandacht geschonken aan meer dan 20.000 studies die een verband aantonen tussen vitamines/antioxidanten en preventie van hoge bloeddruk? à zoek op “antioxidant and hypertension”.
 • Waarom wordt er geen aandacht geschonken aan meer dan 25.000 studies die een verband aantonen tussen vitamines/antioxidanten en versterken van het immuunsysteem? à zoek op antioxidant and immune.
 • Waarom worden we in de actuele discussies door de zogenoemde medische “experts” niet over deze levensreddende informatie geïnformeerd?
 • Waarom zegt niemand dat in wezen al die experts direct of indirect aan de miljardenzware farmaceutische investeringsbusiness verbonden zijn?
 • Waarom propageren die lobbyisten en PR-agenten van de farmaceutische industrie – in plaats van informeren over natuurlijke manieren om het immuunsysteem te versterken – een wereldwijd angstscenario, ten gevolge waarvan systematisch fundamentele burgerrechten beperkt worden en feitelijk een wereldwijd “oorlogsrecht” ingevoerd wordt?
 • Waarom hebben de regeringen van de belangrijkste farma-exportlanden decennialang geprobeerd deze levensbelangrijke informatie over het belang van vitamines voor versterken van het immuunsysteem en in de strijd tegen ziekten, te laten verbieden – en dat wereldwijd?
 • Waarom heeft de Duitse regering een extra belangrijke rol gespeelt om deze natuurgeneeskundige benaderingen wereldwijd te laten verbieden; had het te maken met de fatale invloed van de farmaceutische industrie op de politiek?
 • Hebben we, in plaats van te luisteren naar de zogenoemde “experts” en de politici die door hen instructies krijgen, niet dringend behoefte aan onafhankelijk denkende mensen en politici, die op basis van wetenschappelijke feiten uit vitamine-onderzoek – en met gezond mensenverstand – verantwoordelijkeid nemen?
 
 

Dr. Rath heeft zijn stem in het verleden vaker laten horen:

2006

Dr. Rath’s volksgezondheidsinformatie
In het New York Times, 23 maart, 2006

2005

Dr. Rath’s volksgezondheidsinformatie
In het New York Times, 6 mei, 2005

2003

Dr. Rath’s volksgezondheidsinformatie
In het South China Morning Post, 11 april, 2003

 
CORONA CRISIS SCHEMA white NL
micronutrients-effective-against-viral-infections

Educational Course on Viral Infections